Windows-Server-2012-R2-Standard-Edition-VM-2021.10.12-0

Release Notes:

  • Latest OS updates as of October 12, 2021.
  • Boot volume default size is now 50 GB instead of 256 GB.
  • OS partition will now automatically resize during first boot to occupy the entire disk if a larger boot volume is specified during instance create.

Image OCIDs

Region OCID
ap-chuncheon-1 ocid1.image.oc1.ap-chuncheon-1.aaaaaaaaf6typtkkyi2kgz7v6y6spdlnczhshureyt5udzieftg3vd7zfyma
ap-hyderabad-1 ocid1.image.oc1.ap-hyderabad-1.aaaaaaaa2qnp7a2q5gppaumwokki7jqfmbeksfozsk3l255r6n6pwjdocinq
ap-melbourne-1 ocid1.image.oc1.ap-melbourne-1.aaaaaaaawclxojr6dxl2pabuvscyzfppq3v5dz2t5rveujdj5hodb4xn3dya
ap-mumbai-1 ocid1.image.oc1.ap-mumbai-1.aaaaaaaa3f6jbro3gnon6mbgivpxssvawiilbcw3w6naaa45yjgboftp4wsq
ap-osaka-1 ocid1.image.oc1.ap-osaka-1.aaaaaaaak3c5g4ix7y2sog4m6pemgcw2tniodscp4je5askeft4cdv5jdgia
ap-seoul-1 ocid1.image.oc1.ap-seoul-1.aaaaaaaavmzyr6czqxpzs5pz5nie4yvlegewrsveas7skrd7ruigvucpo5oa
ap-sydney-1 ocid1.image.oc1.ap-sydney-1.aaaaaaaafe5uapxa4g6t4jdtpwsm4tcno27dwojwzxtloeeryaa3izbccoza
ap-tokyo-1 ocid1.image.oc1.ap-tokyo-1.aaaaaaaafcguez7m2djsciyyf77je2xieefy3nyzkadbzt2x537yfp5pwctq
ca-montreal-1 ocid1.image.oc1.ca-montreal-1.aaaaaaaaghv5kjmuzntun5mcv5uxf55ufn2w3eylid3uzitqs2euym4bgema
ca-toronto-1 ocid1.image.oc1.ca-toronto-1.aaaaaaaaeh5coxjxpzlsm47rgpxbdfd3s2667csdh5vswhi5yap3i7qokupa
eu-amsterdam-1 ocid1.image.oc1.eu-amsterdam-1.aaaaaaaacwk3vx2z3jm2qpov2igb4z6uo5dtz4ul7uamgxean2tutujcweba
eu-frankfurt-1 ocid1.image.oc1.eu-frankfurt-1.aaaaaaaaqnjrrc2sdcqhfrgjvnubbqfl3hxac6ka2cdppbswnp2uz2sddolq
eu-zurich-1 ocid1.image.oc1.eu-zurich-1.aaaaaaaa4s7xcm4gcd7xjiohqiuti3sopxxfzlllxwjuqcizzuy4cqhchmuq
il-jerusalem-1 ocid1.image.oc1.il-jerusalem-1.aaaaaaaaumzoseni3swmdebrb535akpqw3pzyaugyj2jt6xzbtjcdnnjgtla
me-dubai-1 ocid1.image.oc1.me-dubai-1.aaaaaaaas5sd3lcgnut3dohe56d232xnvfxdux3jlsz4xfqxqdlk3s47hb5q
me-jeddah-1 ocid1.image.oc1.me-jeddah-1.aaaaaaaaceemz7chbkr3igpgnasnfmwfwsmeycjw2xlf276nnxw7f75itqqq
sa-santiago-1 ocid1.image.oc1.sa-santiago-1.aaaaaaaags47fyg6sespbd4xwxj4x46zoulw4zj6trkssrocymj5iholypwa
sa-saopaulo-1 ocid1.image.oc1.sa-saopaulo-1.aaaaaaaac6joubv5jg3j5ee2hrrab4xvv7k4es7s4dyr7sa5d4zj4jjgbeva
sa-vinhedo-1 ocid1.image.oc1.sa-vinhedo-1.aaaaaaaayeajyc55kchz7lkeh5svtiq6qbfankbvbtphc5nrkig3jkpzkgba
uk-cardiff-1 ocid1.image.oc1.uk-cardiff-1.aaaaaaaanj2rh4iyj6rsasiszy67tvqrp2n5biwa2d4bbe75bs7a54aiqcva
uk-london-1 ocid1.image.oc1.uk-london-1.aaaaaaaafmxjanu6rdzusbc2uqixlhvhot7vpbyd2jkwregqwtmvnay2v4ka
us-ashburn-1 ocid1.image.oc1.iad.aaaaaaaacw2ypwxagexq2b3mok4ord76fesblqz6bhujb4cwyijvvguacwta
us-phoenix-1 ocid1.image.oc1.phx.aaaaaaaaqsbyowsmcyqltgdlyt4cdw67kqtcumgsklclv2sefuqsyf7dfqya
us-sanjose-1 ocid1.image.oc1.us-sanjose-1.aaaaaaaabrtandfajqpj6fvfq7vhsevdqncjuvzahdwixnel2n5qcla23aha