Oracle-Autonomous-Linux-7.9-2021.08-0

Release Notes:

Notable Changes

The following changes are notable in this image update:

 • Integrates Oracle Autonomous Linux with the OS Management service. Before creating Oracle Autonomous Linux instances, see the getting started documentation for information about supported images and required IAM policies. Existing instances that were launched before August 31, 2021 remain standalone instances until a migration plan is available. For more information, see Oracle Autonomous Linux.
 • Includes kernel mitigations for CVE-2021-3653 and CVE-2021-3656.
 • Includes OS updates for bug fixes and security patches.

Note that changes to infrastructure such that images depend on can occur outside of the release of a particular image but could impact an image nonetheless. For information about changes that are specific to Oracle Linux images but which occur outside of the image release schedule, see General Notices for Oracle Linux Images.

For more information on Oracle Linux 8.4, see https://docs.oracle.com/en/operating-systems/oracle-linux/8/relnotes8.4/

Kernel

The current kernel included in this image is:

5.4.17-2102.204.4.4.el8uek.x86_64 (UEK R6U2)

See Unbreakable Enterprise Kernel: Release Notes for Unbreakable Enterprise Kernel Release 6 Update 2 (5.4.17-2102) for more information.

Package Updates

The following package updates have been made in this image release.

New packages:

 • cups-client-2.2.6-38.el8
 • paratype-pt-sans-fonts-20141121-6.el8
 • policycoreutils-python-utils-2.9-14.0.1.el8
 • rpm-plugin-selinux-4.14.3-14.el8_4
 • python3-txws-0.9.1-20.el8
 • libmediaart-1.9.4-4.el8
 • python3-GitPython-3.1.0-1.el8
 • giflib-5.1.4-3.el8
 • tracker-miners-2.1.5-1.el8
 • xorg-x11-font-utils-7.5-40.el8
 • lucene-queryparser-8.4.1-5.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • PackageKit-command-not-found-1.1.12-6.0.1.el8
 • perl-Sys-Syslog-0.35-397.el8
 • qemu-kvm-common-4.2.0-48.module+el8.4.0+20285+126f2e4b.3
 • rpm-build-4.14.3-14.el8_4
 • libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • perl-NTLM-1.09-17.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • python3-libstoragemgmt-1.8.7-1.el8
 • coreutils-common-8.30-8.0.1.el8
 • gnome-disk-utility-3.28.3-2.el8
 • graalvm21-ee-8-jdk-21.2.0-2.el8
 • libdvdread-5.0.3-9.el8
 • zstd-1.4.4-1.0.1.el8
 • bluez-libs-5.52-4.el8
 • libwebp-1.0.0-3.el8_4
 • libxslt-1.1.32-6.0.1.el8
 • system-config-printer-udev-1.5.11-13.el8
 • python3-beautifulsoup4-4.6.3-2.el8.1
 • libevdev-1.8.0-1.el8
 • openssl-devel-1.1.1g-15.el8_3
 • libmaxminddb-1.2.0-10.el8
 • perl-Digest-SHA-6.02-1.el8
 • libsodium-1.0.18-2.el8
 • python3-unbound-1.7.3-15.el8
 • python3-slip-0.6.4-11.el8
 • xdg-desktop-portal-gtk-1.6.0-1.el8
 • lua-lpeg-1.0.1-6.el8
 • symlinks-1.4-19.el8
 • pulseaudio-libs-14.0-2.el8
 • python3-configparser-4.0.2-2.0.3.el8
 • perl-Encode-Locale-1.05-10.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • lcms2-2.9-2.el8
 • lucene-queries-8.4.1-5.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • koji-1.25.1-1.el8
 • qemu-guest-agent-4.2.0-48.module+el8.4.0+20285+126f2e4b.3
 • annobin-9.50-1.el8
 • terraform-1.0.5-1.el8
 • libxcb-1.13.1-1.el8
 • graalvm21-ee-8-polyglot-21.2.0-2.el8
 • python3-pycurl-7.43.0.2-4.el8
 • python3-brlapi-0.6.7-32.el8
 • dnf-4.4.2-11.el8
 • gnome-shell-extension-places-menu-3.32.1-15.el8_4
 • geolite2-city-20180605-1.el8
 • m4-1.4.18-7.el8
 • graalvm21-ee-11-ruby-devel-21.2.0-2.el8
 • sushi-3.28.3-1.el8
 • libgphoto2-2.5.16-3.el8
 • tzdata-java-2021a-1.el8
 • xcb-util-0.4.0-10.el8
 • gvfs-fuse-1.36.2-11.el8
 • dnf-plugins-core-4.0.18-4.el8
 • anaconda-widgets-33.16.4.15-1.0.1.el8
 • pulseaudio-utils-14.0-2.el8
 • oracle-instantclient-basic-21.3.0.0.0-1
 • urw-base35-fonts-20170801-10.el8
 • rsyslog-gnutls-8.1911.0-7.0.1.el8_4.2
 • perl-Digest-1.17-395.el8
 • libidn2-2.2.0-1.el8
 • gnome-color-manager-3.28.0-3.el8
 • xorg-x11-xkb-utils-7.7-28.el8
 • ibus-hangul-1.5.1-6.el8
 • libxkbfile-1.1.0-1.el8
 • xz-java-1.8-8.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • hplip-libs-3.18.4-9.el8
 • freerdp-libs-2.2.0-1.el8
 • python3-rhnlib-2.8.6-8.0.1.module+el8.3.0+7814+aac1f1cb
 • python3-hawkey-0.55.0-7.0.1.el8
 • enchant2-2.2.3-3.el8
 • libvirt-daemon-driver-qemu-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • google-noto-sans-lisu-fonts-20161022-7.el8.1
 • gssdp-1.0.5-1.el8
 • jdk1.8-1.8.0_301-fcs
 • fuse-overlayfs-1.6-1.module+el8.4.0+20289+730b73cc
 • gcc-toolset-10-systemtap-4.4-5.el8
 • glassfish-jsp-api-2.3.3-3.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • xorg-x11-drv-ati-19.1.0-1.el8
 • libSM-1.2.3-1.el8
 • mcelog-175-0.0.1.el8
 • typescript-3.6.4-1.0.1.el8
 • libmusicbrainz5-5.1.0-10.el8
 • sane-backends-drivers-scanners-1.0.27-22.el8
 • libXxf86misc-1.0.4-1.el8
 • python3-nftables-0.9.3-18.el8
 • python3-hyperlink-19.0.0-1.el8.1
 • colord-gtk-0.1.26-8.el8
 • osinfo-db-20210215-1.0.2.el8
 • urw-base35-c059-fonts-20170801-10.el8
 • python3-pyasn1-0.3.7-6.el8
 • sqlcl-21.2.0-1.el8
 • libglvnd-gles-1.3.2-1.el8
 • python3-audit-3.0-0.17.20191104git1c2f876.el8
 • system-config-printer-libs-1.5.11-13.el8
 • rpm-plugin-systemd-inhibit-4.14.3-14.el8_4
 • python-srpm-macros-3-41.el8
 • librelp-1.2.16-1.el8
 • batik-util-1.11-6.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • gstreamer1-1.16.1-2.el8
 • gom-0.4-1.el8
 • perl-IO-Socket-IP-0.39-5.el8
 • sshpass-1.06-9.el8
 • cairo-gobject-1.15.12-3.el8
 • gnome-screenshot-3.26.0-3.el8
 • libkkc-0.3.5-12.el8
 • urw-base35-fonts-common-20170801-10.el8
 • gutenprint-5.2.14-3.el8
 • harfbuzz-icu-1.7.5-3.el8
 • efi-filesystem-3-3.0.1.el8
 • qpdf-libs-7.1.1-10.el8
 • java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.302.b08-0.el8_4
 • libvirt-gconfig-3.0.0-1.el8
 • python3-cairo-1.16.3-6.el8
 • accountsservice-0.6.55-1.el8
 • isl-0.16.1-6.el8
 • perl-Net-SSLeay-1.88-1.module+el8.3.0+7674+5fd4be5f
 • python3-rhn-setup-gnome-2.8.16-13.0.4.module+el8.4.0+20139+94f9e265
 • mesa-libGLU-9.0.0-15.el8
 • python3-ruamel-yaml-0.15.41-2.el8
 • mock-core-configs-35-1.el8
 • libatomic_ops-7.6.2-3.el8
 • gupnp-av-0.12.10-6.el8
 • gtk-update-icon-cache-3.22.30-6.el8
 • gnome-session-wayland-session-3.28.1-10.0.1.el8_4.1
 • libkkc-common-0.3.5-12.el8
 • nvme-cli-1.12-4.el8_4
 • xml-commons-apis-1.4.01-31.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • libvirt-daemon-driver-interface-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • NetworkManager-1.30.0-10.0.1.el8_4
 • jzlib-1.1.3-14.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • libdatrie-0.2.9-7.el8
 • urw-base35-gothic-fonts-20170801-10.el8
 • skkdic-20170102-4.T1100.el8
 • guile-2.0.14-7.0.1.el8
 • php-fpm-7.4.6-4.module+el8.3.0+7685+72d70b58
 • tree-1.7.0-15.el8
 • google-noto-cjk-fonts-common-20190416-1.el8
 • pipewire-0.3.6-1.el8
 • lohit-tamil-fonts-2.91.3-3.el8
 • python36-3.6.8-2.0.1.module+el8.4.0+20103+1849b5f9
 • libnsl2-1.2.0-2.20180605git4a062cf.el8
 • python3-solv-0.7.16-2.el8
 • python3-ptyprocess-0.5.2-4.el8
 • authselect-1.2.2-2.el8
 • boost-timer-1.66.0-10.el8
 • gnome-shell-extension-common-3.32.1-15.el8_4
 • perl-Git-2.27.0-1.el8
 • alsa-sof-firmware-1.6.1-2.el8
 • plymouth-plugin-label-0.9.4-9.20200615git1e36e30.0.1.el8
 • colord-libs-1.4.2-1.el8
 • gnome-session-xsession-3.28.1-10.0.1.el8_4.1
 • oci-ruby-sdk-2.15.0-1.el8
 • libgcab1-1.1-1.el8
 • libzhuyin-2.2.0-1.el8
 • gvnc-0.9.0-2.el8
 • copy-jdk-configs-3.7-4.el8
 • hypervfcopyd-0-0.30.20180415git.el8
 • python3-ldap3-2.8.1-2.el8
 • authselect-compat-1.2.2-2.el8
 • python2-pip-9.0.3-18.module+el8.3.0+7833+4aaf98ce
 • nettle-3.4.1-4.el8_3
 • libcacard-2.7.0-2.el8_1
 • colord-1.4.2-1.el8
 • accountsservice-libs-0.6.55-1.el8
 • blivet-data-3.2.2-10.0.1.el8
 • network-scripts-10.00.15-1.el8
 • gnome-system-monitor-3.28.2-1.el8
 • graalvm21-ee-11-nodejs-devel-21.2.0-2.el8
 • libraw1394-2.1.2-5.el8
 • boost-atomic-1.66.0-10.el8
 • apache-commons-io-2.6-3.module+el8+5206+de031079
 • gcc-c++-8.4.1-1.0.1.el8
 • python3-dbus-1.2.4-15.el8
 • pipewire0.2-libs-0.2.7-6.el8
 • dejavu-serif-fonts-2.35-7.el8
 • spice-glib-0.38-6.el8
 • woff2-1.0.2-5.el8
 • python3-flask-script-2.0.6-8.el8
 • dotconf-1.3-18.el8
 • PackageKit-glib-1.1.12-6.0.1.el8
 • patch-2.7.6-11.el8
 • runc-1.0.0-74.rc95.module+el8.4.0+20289+730b73cc
 • lttng-ust-2.8.1-11.el8
 • enchant-1.6.0-21.el8
 • gnome-shell-extension-window-list-3.32.1-15.el8_4
 • rubygem-jwt-2.2.1-1.el8
 • libXxf86dga-1.1.5-1.el8
 • xdg-user-dirs-gtk-0.10-13.el8
 • libwayland-client-1.17.0-1.el8
 • libsmbios-2.4.1-2.el8
 • libXres-1.2.0-4.el8
 • khmeros-fonts-common-5.0-25.el8
 • dejavu-sans-mono-fonts-2.35-7.el8
 • gcc-toolset-10-gdb-9.2-4.el8
 • libXtst-1.2.3-7.el8
 • mallard-rng-1.0.3-1.el8
 • liberation-fonts-common-2.00.3-7.el8
 • gnome-terminal-3.28.3-3.el8
 • python3-rhn-setup-2.8.16-13.0.4.module+el8.4.0+20139+94f9e265
 • libsigc++20-2.10.0-6.el8
 • libXrandr-1.5.2-1.el8
 • tigervnc-license-1.11.0-6.el8
 • perl-URI-1.73-3.el8
 • liba52-0.7.4-32.el8
 • itstool-2.0.6-2.el8
 • libical-3.0.3-3.el8
 • xkeyboard-config-2.28-1.el8
 • sound-theme-freedesktop-0.8-9.el8
 • libblockdev-loop-2.24-5.0.1.el8
 • byacc-1.9.20170709-4.el8
 • NetworkManager-adsl-1.30.0-10.0.1.el8_4
 • redhat-rpm-config-125-1.0.1.el8
 • libXcursor-1.1.15-3.el8
 • nftables-0.9.3-18.el8
 • iio-sensor-proxy-2.4-3.el8
 • boost-python3-1.66.0-10.el8
 • python3-productmd-1.28-2.el8
 • dotnet-runtime-5.0-5.0.9-1.0.1.el8_4
 • plymouth-core-libs-0.9.4-9.20200615git1e36e30.0.1.el8
 • python3-flask-migrate-2.1.1-10.el8
 • python3-pymeeus-0.3.6-2.0.1.el8
 • libXpm-3.5.12-8.el8
 • xorg-x11-drv-nouveau-1.0.15-4.el8.1
 • bluez-obexd-5.52-4.el8
 • libpeas-1.22.0-6.el8
 • rpmlint-1.10-14.el8
 • gutenprint-cups-5.2.14-3.el8
 • avahi-0.7-20.el8
 • libotf-0.9.13-11.el8
 • python3-regex-2021.7.6-1.el8
 • nodejs-14.17.3-2.module+el8.4.0+20278+965e0649
 • python3-pyudev-0.21.0-7.el8
 • cups-filters-1.20.0-24.0.1.el8
 • clutter-gtk-1.8.4-3.el8
 • httpcomponents-core-4.4.10-3.module+el8+5206+de031079
 • userspace-rcu-0.10.1-4.el8
 • hyperv-daemons-0-0.30.20180415git.el8
 • libgudev-232-4.el8
 • python3-sssdconfig-2.4.0-9.0.1.el8_4.2
 • ibus-libpinyin-1.10.0-2.el8
 • valgrind-devel-3.16.0-4.el8
 • python3-markupsafe-0.23-19.el8
 • xorg-x11-drv-wacom-0.38.0-1.el8
 • clutter-gst3-3.0.26-1.el8
 • libsoup-2.62.3-2.el8
 • glusterfs-api-6.0-49.1.el8
 • httpd-filesystem-2.4.37-39.0.1.module+el8.4.0+20024+b87b2deb
 • flatpak-selinux-1.8.5-3.el8
 • fuse-2.9.7-12.0.3.el8
 • perl-srpm-macros-1-25.el8
 • apiguardian-1.1.0-4.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • urw-base35-z003-fonts-20170801-10.el8
 • cups-libs-2.2.6-38.el8
 • python3-prometheus_client-0.9.0-1.el8
 • libappstream-glib-0.7.14-3.el8
 • totem-pl-parser-3.26.1-2.el8
 • glibc-static-2.28-151.0.1.el8
 • libipa_hbac-2.4.0-9.0.1.el8_4.2
 • libfdisk-2.32.1-27.el8
 • libdmx-1.1.4-3.el8
 • dotnet-host-5.0.9-1.0.1.el8_4
 • libreport-plugin-reportuploader-2.9.5-15.0.2.el8
 • javapackages-filesystem-5.3.0-2.module+el8+5206+de031079
 • glassfish-el-api-3.0.1-0.14.b08.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • kernel-modules-4.18.0-305.12.1.el8_4
 • libselinux-devel-2.9-5.el8
 • gavl-1.4.0-12.el8
 • perl-HTTP-Message-6.18-1.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • python3-m2crypto-0.35.2-5.el8
 • python3-kobo-0.19.0-2.el8
 • python3-pexpect-4.3.1-3.el8
 • gcc-toolset-10-perftools-10.1-0.el8
 • qemu-kvm-block-curl-4.2.0-48.module+el8.4.0+20285+126f2e4b.3
 • keybinder3-0.3.2-4.el8
 • oracle-backgrounds-84.3-1.0.1.el8
 • glassfish-jsp-2.3.4-6.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • java-11-openjdk-11.0.12.0.7-0.el8_4
 • dnf-plugin-spacewalk-2.8.5-11.0.3.module+el8.3.0+20070+f5719e00
 • xorg-x11-xauth-1.0.9-12.el8
 • java-11-openjdk-headless-11.0.12.0.7-0.el8_4
 • libglvnd-glx-1.3.2-1.el8
 • gvfs-smb-1.36.2-11.el8
 • libXrender-0.9.10-7.el8
 • json-glib-1.4.4-1.el8
 • junit5-5.6.2-2.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • libfontenc-1.1.3-8.el8
 • python3-urllib3-1.24.2-5.0.1.el8
 • libgsf-1.14.41-5.el8
 • xorg-x11-drv-vmware-13.2.1-8.el8
 • sssd-common-2.4.0-9.0.1.el8_4.2
 • libgtop2-2.38.0-3.el8
 • tracker-2.1.5-2.el8
 • geolite2-country-20180605-1.el8
 • flatpak-session-helper-1.8.5-3.el8
 • python3-incremental-17.5.0-5.el8.1
 • perl-Term-ANSIColor-4.06-396.el8
 • protobuf-c-1.3.0-6.el8
 • mesa-libglapi-20.3.3-2.el8
 • platform-python-3.6.8-37.0.1.el8
 • bolt-0.9.1-1.el8
 • google-noto-sans-tai-tham-fonts-20161022-7.el8.1
 • glx-utils-8.4.0-5.20181118git1830dcb.el8
 • evolution-data-server-3.28.5-15.el8
 • PackageKit-1.1.12-6.0.1.el8
 • sgml-common-0.6.3-50.el8
 • python3-twisted-19.10.0-2.el8
 • wpa_supplicant-2.9-5.el8
 • gnu-free-fonts-common-20120503-18.el8
 • git-2.27.0-1.el8
 • perl-Compress-Raw-Bzip2-2.081-1.el8
 • python3-dnf-4.4.2-11.el8
 • tigervnc-server-1.11.0-6.el8
 • mpg123-libs-1.25.10-2.el8
 • thai-scalable-fonts-common-0.6.5-1.el8
 • opus-1.3-0.4.beta.el8
 • gnome-shell-extension-apps-menu-3.32.1-15.el8_4
 • ctags-5.8-22.el8
 • git-core-2.27.0-1.el8
 • container-selinux-2.164.1-1.module+el8.4.0+20289+730b73cc
 • libxklavier-5.4-11.el8
 • PackageKit-gtk3-module-1.1.12-6.0.1.el8
 • eclipse-pde-4.16-7.0.3.module+el8.4.0+20138+28e8ca39
 • libblockdev-crypto-2.24-5.0.1.el8
 • perl-LWP-MediaTypes-6.02-15.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • python3-chardet-3.0.4-7.el8
 • perl-Try-Tiny-0.30-7.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • python3-distro-1.4.0-2.module+el8.3.0+7694+550a8252
 • libtheora-1.1.1-21.el8
 • gtksourceview3-3.24.9-1.el8
 • python3-pyatspi-2.26.0-6.el8
 • plymouth-0.9.4-9.20200615git1e36e30.0.1.el8
 • libcanberra-gtk3-0.30-18.el8
 • php-json-7.4.6-4.module+el8.3.0+7685+72d70b58
 • boost-program-options-1.66.0-10.el8
 • autoconf-2.69-27.el8
 • mtdev-1.1.5-12.el8
 • python3-configobj-5.0.6-11.el8
 • systemd-udev-239-45.0.2.el8_4.3
 • felix-gogo-command-1.0.2-11.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • golang-1.15.10-1.module+el8.3.0+el8+9682+7db5a849
 • python36-cx_Oracle-8.2.1-1.el8
 • libXvMC-1.0.12-1.el8
 • apache-commons-codec-1.11-3.module+el8+5206+de031079
 • cheese-libs-3.28.0-3.el8
 • libX11-xcb-1.6.8-4.el8
 • publicsuffix-list-dafsa-20180723-1.el8
 • libXmu-1.1.3-1.el8
 • python3-zope-interface-4.6.0-1.el8
 • jasper-libs-2.0.14-4.el8
 • librbd1-12.2.7-9.0.1.el8
 • glassfish-servlet-api-3.1.0-19.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • GConf2-3.2.6-22.el8
 • libogg-1.3.2-10.el8
 • cockpit-podman-32-2.module+el8.4.0+20289+730b73cc
 • NetworkManager-tui-1.30.0-10.0.1.el8_4
 • oracle-instantclient-jdbc-21.3.0.0.0-1
 • qt5-srpm-macros-5.12.5-3.el8
 • libblockdev-utils-2.24-5.0.1.el8
 • libvirt-daemon-driver-nwfilter-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • paktype-naskh-basic-fonts-4.1-9.el8
 • graalvm21-ee-8-nodejs-devel-21.2.0-2.el8
 • hypervvssd-0-0.30.20180415git.el8
 • python3-templated-dictionary-1.1-1.el8
 • libmcpp-2.7.2-20.el8
 • libibverbs-32.0-4.el8
 • gnu-free-serif-fonts-20120503-18.el8
 • gdb-headless-8.2-15.0.1.el8
 • dleyna-core-0.6.0-3.el8
 • libqmi-utils-1.24.0-1.el8
 • libmbim-utils-1.20.2-1.el8
 • python3-werkzeug-0.12.2-4.el8
 • lame-libs-3.100-6.el8
 • gnome-bluetooth-libs-3.34.3-1.el8
 • python3-attrs-19.3.0-5.el8
 • rhn-setup-gnome-2.8.16-13.0.4.module+el8.4.0+20139+94f9e265
 • usbredir-0.8.0-1.el8
 • ghostscript-9.27-1.el8
 • glassfish-el-3.0.1-0.14.b08.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • iptables-libs-1.8.4-17.0.1.el8
 • gnome-control-center-3.28.2-27.el8
 • eclipse-jdt-4.16-7.0.3.module+el8.4.0+20138+28e8ca39
 • gcc-toolset-10-gcc-c++-10.2.1-8.2.0.1.el8
 • python3-bind-9.11.26-4.el8_4
 • libinput-1.16.3-1.el8
 • python3-ntplib-0.3.3-10.el8
 • libpkgconf-1.4.2-1.el8
 • python3-dmidecode-3.12.2-15.el8
 • google-noto-sans-tai-viet-fonts-20161022-7.el8.1
 • sil-abyssinica-fonts-1.200-13.el8
 • libosinfo-1.9.0-1.el8
 • ords-21.2.2-2.el8
 • sane-backends-libs-1.0.27-22.el8
 • graalvm21-ee-8-libpolyglot-21.2.0-2.el8
 • adwaita-gtk2-theme-3.22.3-4.0.1.el8
 • lohit-gujarati-fonts-2.92.4-3.el8
 • python3-certifi-2018.10.15-7.el8
 • python3-zope-event-4.2.0-12.el8
 • baobab-3.28.0-4.el8
 • rdma-core-32.0-4.el8
 • platform-python-setuptools-39.2.0-6.el8
 • perl-Term-Cap-1.17-395.el8
 • git-core-doc-2.27.0-1.el8
 • vte291-0.52.4-2.el8
 • libgweather-3.28.2-3.el8
 • libverto-devel-0.3.0-5.el8
 • sssd-krb5-2.4.0-9.0.1.el8_4.2
 • objectweb-asm-7.3.1-3.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • python3-blivet-3.2.2-10.0.1.el8
 • yelp-xsl-3.28.0-2.el8
 • brotli-1.0.6-3.el8
 • module-build-service-2.32.0-1.0.3.el8
 • libstdc++-devel-8.4.1-1.0.1.el8
 • libsmbclient-4.13.3-4.el8_4
 • python3-jsonpatch-1.21-2.el8
 • go-toolset-1.15.10-1.module+el8.3.0+el8+9682+7db5a849
 • python2-setuptools-39.0.1-13.module+el8.4.0+20050+79c7b4ee
 • libkcapi-1.2.0-2.0.1.el8
 • libnftnl-1.1.5-4.el8
 • libcom_err-devel-1.45.6-1.el8
 • oddjob-mkhomedir-0.34.7-1.el8
 • libwinpr-2.2.0-1.el8
 • sssd-ad-2.4.0-9.0.1.el8_4.2
 • rclone-1.55.1-1.el8
 • aspnetcore-runtime-5.0-5.0.9-1.0.1.el8_4
 • libpinyin-2.2.0-1.el8
 • php-xml-7.4.6-4.module+el8.3.0+7685+72d70b58
 • gnome-classic-session-3.32.1-15.el8_4
 • libkadm5-1.18.2-8.el8
 • oracle-instantclient-tools-21.3.0.0.0-1
 • graalvm21-ee-11-devel-21.2.0-2.el8
 • liberation-mono-fonts-2.00.3-7.el8
 • libgdither-0.6-17.el8
 • qemu-kvm-block-ssh-4.2.0-48.module+el8.4.0+20285+126f2e4b.3
 • urw-base35-bookman-fonts-20170801-10.el8
 • samba-common-libs-4.13.3-4.el8_4
 • libpsl-0.20.2-6.el8
 • apache-commons-jxpath-1.3-36.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • python3-rpm-4.14.3-14.el8_4
 • nautilus-sendto-3.8.6-2.el8
 • jimtcl-0.77-6.el8
 • lz4-libs-1.8.3-3.el8_4
 • graphviz-2.40.1-40.el8
 • graalvm21-ee-11-llvm-toolchain-21.2.0-2.el8
 • dotnet-hostfxr-5.0-5.0.9-1.0.1.el8_4
 • python3-libdnf-0.55.0-7.0.1.el8
 • crypto-policies-20210209-1.gitbfb6bed.el8_3
 • gnome-font-viewer-3.28.0-1.el8
 • gtk2-immodule-xim-2.24.32-5.el8
 • fedmsg-base-1.1.2-1.el8
 • xorg-x11-drv-vesa-2.4.0-3.el8
 • initial-setup-gui-0.3.81.7-1.0.1.el8
 • libbabeltrace-1.5.4-3.el8
 • python3-urwid-1.3.1-4.el8
 • netstandard-targeting-pack-2.1-5.0.206-1.0.1.el8_4
 • psmisc-23.1-5.el8
 • net-snmp-libs-5.8-20.el8
 • xorg-x11-drv-libinput-0.29.0-1.el8
 • cscope-15.9-9.el8
 • libsss_certmap-2.4.0-9.0.1.el8_4.2
 • perl-IPC-System-Simple-1.25-17.el8
 • python3-smmap-3.0.1-2.el8
 • graalvm21-ee-11-llvm-21.2.0-2.el8
 • cairo-1.15.12-3.el8
 • rsyslog-gssapi-8.1911.0-7.0.1.el8_4.2
 • python3-fedora-0.10.0-10.el8
 • python3-babel-2.5.1-5.el8
 • python3-zmq-19.0.0-1.el8
 • poppler-20.11.0-2.el8
 • univocity-parsers-2.8.4-3.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • lohit-kannada-fonts-2.5.4-3.el8
 • libstemmer-0-10.585svn.el8
 • bison-3.0.4-10.el8
 • ibus-libzhuyin-1.8.93-1.el8
 • ModemManager-1.10.8-2.el8
 • ibus-m17n-1.3.4-26.el8
 • podman-3.2.3-0.10.0.1.module+el8.4.0+20289+730b73cc
 • qemu-img-4.2.0-48.module+el8.4.0+20285+126f2e4b.3
 • hyperv-daemons-license-0-0.30.20180415git.el8
 • rtkit-0.11-19.el8
 • graalvm21-ee-11-polyglot-21.2.0-2.el8
 • orc-0.4.28-3.el8
 • seavgabios-bin-1.13.0-2.module+el8.3.0+7860+a7792d29
 • libarchive-3.3.3-1.el8
 • gnome-shell-extension-desktop-icons-3.32.1-15.el8_4
 • ibus-gtk3-1.5.19-12.el8
 • ibus-gtk2-1.5.19-12.el8
 • cheese-3.28.0-3.el8
 • udisks2-2.9.0-6.el8
 • paps-libs-0.6.8-41.el8
 • libxcrypt-static-4.1.1-4.el8
 • libXcomposite-0.4.4-14.el8
 • mtools-4.0.18-14.el8
 • python3-langtable-0.0.51-4.el8
 • criu-3.15-1.module+el8.4.0+20289+730b73cc
 • qemu-kvm-block-gluster-4.2.0-48.module+el8.4.0+20285+126f2e4b.3
 • thai-scalable-waree-fonts-0.6.5-1.el8
 • libplist-2.0.0-10.el8
 • python3-decorator-4.2.1-2.el8
 • xdg-user-dirs-0.17-1.el8
 • glusterfs-libs-6.0-49.1.el8
 • spice-server-0.14.3-4.el8
 • gdk-pixbuf2-2.36.12-5.el8
 • gupnp-1.0.6-2.el8_4
 • python3-speechd-0.8.8-6.el8
 • gnome-characters-3.28.2-1.el8
 • lucene-8.4.1-5.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • docbook-dtds-1.0-69.el8
 • python3-gitdb-4.0.1-2.el8
 • hicolor-icon-theme-0.17-2.el8
 • slirp4netns-1.1.8-1.module+el8.4.0+20289+730b73cc
 • sac-1.3-28.el8
 • ant-1.10.5-1.module+el8+5206+de031079
 • libblockdev-2.24-5.0.1.el8
 • librdmacm-32.0-4.el8
 • lua-socket-3.0-0.17.rc1.el8
 • dconf-0.28.0-4.el8
 • perl-Error-0.17025-2.el8
 • gnome-video-effects-0.4.3-3.el8
 • libdvdnav-5.0.3-8.el8
 • skopeo-1.3.1-5.0.1.module+el8.4.0+20289+730b73cc
 • libwbclient-4.13.3-4.el8_4
 • edk2-ovmf-20200602gitca407c7246bf-4.el8_4.2
 • libvirt-daemon-driver-storage-gluster-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • numad-0.5-26.20150602git.el8
 • gcc-toolset-10-gcc-10.2.1-8.2.0.1.el8
 • eclipse-platform-4.16-7.0.3.module+el8.4.0+20138+28e8ca39
 • python3-tzlocal-2.0.0-4.el8
 • libthai-0.1.27-2.el8
 • python3-alembic-1.0.11-2.el8
 • gnome-session-3.28.1-10.0.1.el8_4.1
 • felix-scr-2.1.16-6.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • python3-setuptools-wheel-39.2.0-6.el8
 • gcc-toolset-10-strace-5.7-2.el8
 • graalvm21-ee-11-python-devel-21.2.0-2.el8
 • perl-DBD-SQLite-1.58-2.module+el8.1.0+5425+051a9f84
 • ibus-setup-1.5.19-12.el8
 • oci-typescript-sdk-2.2.1-1.el8
 • gnome-shell-extension-launch-new-instance-3.32.1-15.el8_4
 • prefixdevname-0.1.0-6.el8
 • urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts-20170801-10.el8
 • python3-dasbus-1.2-2.el8
 • gnome-online-accounts-3.28.2-2.el8
 • perl-File-Listing-6.04-17.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • oracle-instantclient-release-el8-1.0-1.el8
 • gcc-toolset-10-ltrace-0.7.91-1.el8
 • python2-pip-wheel-9.0.3-18.module+el8.3.0+7833+4aaf98ce
 • libpciaccess-0.14-1.el8
 • publicsuffix-list-20180723-1.el8
 • libbpf-0.2.0-1.el8
 • python3-pyparsing-2.1.10-7.el8
 • libgs-9.27-1.el8
 • python3-moksha-hub-1.5.17-10.el8
 • oci-ansible-collection-2.29.0-1.el8
 • libgxps-0.3.0-5.el8
 • webkit2gtk3-jsc-2.30.4-1.el8
 • libxkbcommon-0.9.1-1.el8
 • anaconda-user-help-8.3.3-1.0.1.el8
 • device-mapper-multipath-libs-0.8.4-10.el8
 • lockdev-1.0.4-0.28.20111007git.el8
 • cups-filters-libs-1.20.0-24.0.1.el8
 • geocode-glib-3.26.0-3.el8
 • urw-base35-d050000l-fonts-20170801-10.el8
 • fedpkg-1.40-6.el8
 • gnome-terminal-nautilus-3.28.3-3.el8
 • xorg-x11-server-utils-7.7-27.el8
 • graalvm21-ee-11-libpolyglot-21.2.0-2.el8
 • python3-terminaltables-3.1.0-1.0.1.el8
 • libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • marisa-0.2.4-36.el8
 • evince-libs-3.28.4-11.el8
 • libdnf-0.55.0-7.0.1.el8
 • ruby-2.7.4-137.module+el8.4.0+20269+fcbf533e
 • gnome-keyring-3.28.2-1.el8
 • pulseaudio-libs-glib2-14.0-2.el8
 • nm-connection-editor-1.18.0-2.el8
 • go-srpm-macros-2-17.el8
 • oci-included-release-el8-1.0-4.el8
 • python3-pyparted-3.11.0-13.el8
 • libudisks2-2.9.0-6.el8
 • sqlite-libs-3.26.0-13.el8
 • dracut-squash-049-135.git20210121.0.2.el8
 • gstreamer1-plugins-bad-free-1.16.1-1.el8
 • rsyslog-relp-8.1911.0-7.0.1.el8_4.2
 • python3-setools-4.3.0-2.el8
 • clutter-1.26.2-8.el8
 • oci-linux-config-2.0-1.0.17.el8
 • zenity-3.28.1-1.el8
 • perl-Thread-Queue-3.13-1.el8
 • gcc-toolset-10-10.1-0.el8
 • librados2-12.2.7-9.0.1.el8
 • libvirt-daemon-driver-storage-mpath-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • gcc-toolset-10-valgrind-3.16.0-6.el8_4
 • python3-meh-0.47.2-1.el8
 • yelp-libs-3.28.1-3.el8
 • oracle-epel-release-el8-1.0-3.el8
 • evince-nautilus-3.28.4-11.el8
 • iso-codes-3.79-2.el8
 • jetty-security-9.4.30-2.v20200611.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • ipcalc-0.2.4-4.el8
 • NetworkManager-team-1.30.0-10.0.1.el8_4
 • speex-1.2.0-1.el8
 • gnome-user-docs-3.28.2-1.el8
 • perl-generators-1.10-9.el8
 • neon-0.30.2-6.el8
 • rest-0.8.1-2.el8
 • libsamplerate-0.1.9-1.el8
 • gdm-3.28.3-39.el8
 • boost-iostreams-1.66.0-10.el8
 • poppler-utils-20.11.0-2.el8
 • mysql-community-common-8.0.26-1.el8
 • pakchois-0.4-17.el8
 • perl-IO-Compress-2.081-1.el8
 • zlib-static-1.2.11-17.el8
 • terraform-provider-oci-4.41.0-1.el8
 • libusbmuxd-1.0.10-9.el8
 • perl-Unicode-Normalize-1.25-396.el8
 • perl-Errno-1.28-419.el8_4.1
 • rubygems-3.1.6-137.module+el8.4.0+20269+fcbf533e
 • sssd-kcm-2.4.0-9.0.1.el8_4.2
 • libimobiledevice-1.2.0-16.el8
 • lzop-1.03-20.el8
 • NetworkManager-wwan-1.30.0-10.0.1.el8_4
 • jbig2dec-libs-0.16-1.el8
 • libmtp-1.1.14-3.el8
 • lucene-sandbox-8.4.1-5.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • gjs-1.56.2-5.el8
 • python3-gobject-base-3.28.3-2.el8
 • graalvm21-ee-8-python-21.2.0-2.el8
 • gnome-settings-daemon-3.32.0-14.el8
 • dnsmasq-2.79-15.el8
 • geoclue2-libs-2.5.5-2.el8
 • libXfixes-5.0.3-7.el8
 • python3-pycparser-2.14-14.el8
 • libkkc-data-0.2.7-12.el8
 • graalvm21-ee-8-ruby-21.2.0-2.el8
 • python3-hamcrest-1.9.0-8.el8
 • oracle-instantclient-devel-21.3.0.0.0-1
 • cockpit-bridge-238.2-1.0.2.el8
 • libcdio-2.0.0-3.el8
 • google-noto-fonts-common-20161022-7.el8.1
 • intltool-0.51.0-11.el8
 • gcc-toolset-10-systemtap-client-4.4-5.el8
 • automake-1.16.1-7.el8
 • qemu-kvm-block-iscsi-4.2.0-48.module+el8.4.0+20285+126f2e4b.3
 • python3-cups-1.9.72-21.el8
 • perl-TimeDate-2.30-15.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • python3-netaddr-0.7.19-8.el8
 • authselect-libs-1.2.2-2.el8
 • soundtouch-2.0.0-3.el8
 • xorg-x11-drv-evdev-2.10.6-2.el8
 • libpeas-gtk-1.22.0-6.el8
 • libXinerama-1.1.4-1.el8
 • xorg-x11-xinit-1.3.4-18.el8
 • seabios-bin-1.13.0-2.module+el8.3.0+7860+a7792d29
 • icu4j-65.1-3.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • gnome-initial-setup-3.28.0-9.el8
 • google-noto-sans-meetei-mayek-fonts-20161022-7.el8.1
 • java-11-openjdk-src-11.0.12.0.7-0.el8_4
 • lohit-bengali-fonts-2.91.5-3.el8
 • libgee-0.20.1-1.el8
 • libXxf86vm-1.1.4-9.el8
 • mesa-libEGL-20.3.3-2.el8
 • clang-libs-11.0.0-1.0.1.module+el8.4.0+20046+39fed697
 • fstrm-0.6.0-3.el8.1
 • systemd-pam-239-45.0.2.el8_4.3
 • emacs-26.1-5.el8
 • libpinyin-data-2.2.0-1.el8
 • jetty-servlet-9.4.30-2.v20200611.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • perl-Digest-MD5-2.55-396.el8
 • elfutils-libelf-devel-0.182-3.el8
 • graalvm21-ee-11-javascript-21.2.0-2.el8
 • google-droid-sans-fonts-20120715-13.el8
 • jetty-http-9.4.30-2.v20200611.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • gvfs-gphoto2-1.36.2-11.el8
 • eclipse-equinox-osgi-4.16-7.0.3.module+el8.4.0+20138+28e8ca39
 • libvirt-daemon-driver-storage-rbd-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • rpm-sign-4.14.3-14.el8_4
 • systemd-container-239-45.0.2.el8_4.3
 • libcomps-0.1.11-5.el8
 • python3-Automat-0.7.0-3.1.el8
 • google-noto-sans-cjk-ttc-fonts-20190416-1.el8
 • gtk3-immodule-xim-3.22.30-6.el8
 • samba-common-4.13.3-4.el8_4
 • libreport-anaconda-2.9.5-15.0.2.el8
 • libblockdev-fs-2.24-5.0.1.el8
 • java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.302.b08-0.el8_4
 • libnma-1.8.30-2.el8
 • perl-Net-HTTP-6.17-2.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • batik-css-1.11-6.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • libvirt-gobject-3.0.0-1.el8
 • gnome-remote-desktop-0.1.8-3.el8
 • libmetalink-0.1.3-7.el8
 • graalvm21-ee-8-llvm-toolchain-21.2.0-2.el8
 • java-1.8.0-openjdk-1.8.0.302.b08-0.el8_4
 • open-vm-tools-desktop-11.2.0-2.0.1.el8
 • libvirt-daemon-kvm-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • pulseaudio-14.0-2.el8
 • libcdio-paranoia-10.2+0.94+2-3.el8
 • libksba-1.3.5-7.el8
 • libwayland-server-1.17.0-1.el8
 • libquvi-scripts-0.9.20131130-9.el8
 • libblockdev-part-2.24-5.0.1.el8
 • osinfo-db-tools-1.9.0-1.el8
 • libsndfile-1.0.28-10.el8_4.1
 • python3-sqlalchemy-1.3.2-2.module+el8.3.0+7694+550a8252
 • perl-libnet-3.11-3.el8
 • sil-nuosu-fonts-2.1.1-14.el8
 • python3-jinja2-2.10.1-2.el8_0
 • libstdc++-static-8.4.1-1.0.1.el8
 • khmeros-base-fonts-5.0-25.el8
 • perl-HTTP-Date-6.02-19.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • ruby-libs-2.7.4-137.module+el8.4.0+20269+fcbf533e
 • python3-munch-2.3.2-3.el8
 • openssl-pkcs11-0.4.10-2.el8
 • gnutls-3.6.14-8.el8_3
 • oracle-mbs-tools-1.0-2.el8
 • ipxe-roms-qemu-20181214-8.git133f4c47.el8
 • libwacom-data-1.6-2.1.el8_4
 • dotnet-5.0.206-1.0.1.el8_4
 • graalvm21-ee-11-jdk-21.2.0-2.el8
 • cldr-emoji-annotation-33.1.0_0-1.el8
 • abattis-cantarell-fonts-0.0.25-6.el8
 • tigervnc-server-minimal-1.11.0-6.el8
 • opentest4j-1.2.0-2.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • graalvm21-ee-11-python-21.2.0-2.el8
 • libspectre-0.2.8-5.el8
 • gnome-control-center-filesystem-3.28.2-27.el8
 • sssd-common-pac-2.4.0-9.0.1.el8_4.2
 • python3-louis-2.6.2-21.el8
 • libtimezonemap-0.4.5.1-3.el8
 • perl-HTTP-Negotiate-6.01-19.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • perl-Data-Dumper-2.167-399.el8
 • graalvm21-ee-11-tools-21.2.0-2.el8
 • google-noto-sans-sinhala-fonts-20161022-7.el8.1
 • jre1.8-1.8.0_301-fcs
 • anaconda-core-33.16.4.15-1.0.1.el8
 • xmlgraphics-commons-2.3-4.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • sil-padauk-fonts-3.003-1.el8
 • php-mbstring-7.4.6-4.module+el8.3.0+7685+72d70b58
 • libatasmart-0.19-14.el8
 • perl-XML-Parser-2.44-11.0.1.el8
 • xorg-x11-fonts-Type1-7.5-19.el8
 • avahi-glib-0.7-20.el8
 • libblockdev-swap-2.24-5.0.1.el8
 • python3-gobject-3.28.3-2.el8
 • python3-jsonpointer-1.10-11.el8
 • frei0r-plugins-1.6.1-7.el8
 • python3-idna-2.5-5.el8
 • ibus-typing-booster-2.1.0-5.el8
 • libICE-1.0.9-15.el8
 • libvirt-daemon-config-network-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • libgexiv2-0.10.8-4.el8
 • drpm-0.4.1-3.el8
 • perl-IO-HTML-1.001-11.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • createrepo_c-libs-0.16.2-2.el8
 • grilo-0.3.6-2.el8
 • perl-Compress-Raw-Zlib-2.081-1.el8
 • python3-requests-ftp-0.3.1-11.el8
 • speexdsp-1.2-0.13.rc3.el8
 • upower-0.99.7-3.el8
 • python3-schedutils-0.6-6.el8
 • nautilus-3.28.1-15.el8
 • diffstat-1.61-7.el8
 • qemu-kvm-4.2.0-48.module+el8.4.0+20285+126f2e4b.3
 • atk-2.28.1-1.el8
 • urw-base35-standard-symbols-ps-fonts-20170801-10.el8
 • cups-filesystem-2.2.6-38.el8
 • mysql-community-libs-8.0.26-1.el8
 • alsa-lib-1.2.4-5.el8
 • libwnck3-3.24.1-2.el8
 • libvirt-daemon-driver-storage-disk-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • libssh-config-0.9.4-2.el8
 • mesa-dri-drivers-20.3.3-2.el8
 • evolution-data-server-langpacks-3.28.5-15.el8
 • jetty-util-9.4.30-2.v20200611.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • gdbm-libs-1.18-1.el8
 • fribidi-1.0.4-8.el8
 • libgnomekbd-3.26.0-4.el8
 • libX11-1.6.8-4.el8
 • celt051-0.5.1.3-15.el8
 • adwaita-cursor-theme-3.28.0-2.el8
 • kyotocabinet-libs-1.2.76-17.el8
 • python3-pwquality-1.4.4-3.el8
 • gvfs-mtp-1.36.2-11.el8
 • m17n-db-1.8.0-3.el8
 • python3-cryptography-3.3.1-2.el8
 • gnome-bluetooth-3.34.3-1.el8
 • unicode-ucd-11.0.0-1.el8
 • gettext-common-devel-0.19.8.1-17.el8
 • anaconda-tui-33.16.4.15-1.0.1.el8
 • mock-filesystem-2.12-1.el8
 • mock-scm-2.12-1.el8
 • rust-srpm-macros-5-2.el8
 • sssd-2.4.0-9.0.1.el8_4.2
 • python3-pyserial-3.4-10.el8
 • source-highlight-3.1.8-17.el8
 • python3-kobo-rpmlib-0.19.0-2.el8
 • fuse-common-3.2.1-12.0.3.el8
 • python3-constantly-15.1.0-4.el8
 • python3-libreport-2.9.5-15.0.2.el8
 • libbytesize-1.4-3.el8
 • python3-systemd-234-8.el8
 • ibus-libs-1.5.19-12.el8
 • libnet-1.1.6-15.el8
 • distribution-gpg-keys-1.56-1.el8
 • graalvm21-ee-8-llvm-21.2.0-2.el8
 • bluez-5.52-4.el8
 • python2-setuptools-wheel-39.0.1-13.module+el8.4.0+20050+79c7b4ee
 • pcre2-utf32-10.32-2.el8
 • enscript-1.6.6-17.el8
 • gvfs-afp-1.36.2-11.el8
 • gvfs-afc-1.36.2-11.el8
 • switcheroo-control-1.1-5.el8
 • fwupd-1.5.5-3.0.1.el8
 • poppler-data-0.4.9-1.el8
 • mysql-community-server-8.0.26-1.el8
 • plymouth-plugin-two-step-0.9.4-9.20200615git1e36e30.0.1.el8
 • cockpit-238.2-1.0.2.el8
 • sbc-1.3-9.el8
 • python3-firewall-0.8.2-7.0.1.el8_4
 • libsane-hpaio-3.18.4-9.el8
 • libhangul-0.1.0-16.el8
 • python3-rpkg-1.62-4.el8
 • poppler-glib-20.11.0-2.el8
 • pcaudiolib-1.1-2.el8
 • environment-modules-4.5.2-1.el8
 • golang-src-1.15.10-1.module+el8.3.0+el8+9682+7db5a849
 • libpmem-1.6.1-1.el8
 • ibus-kkc-1.5.22-9.el8
 • qemu-kvm-block-rbd-4.2.0-48.module+el8.4.0+20285+126f2e4b.3
 • dotnet-targeting-pack-5.0-5.0.9-1.0.1.el8_4
 • harfbuzz-1.7.5-3.el8
 • hamcrest-core-1.3-29.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • python3-docutils-0.14-12.module+el8.3.0+7694+550a8252
 • python2-2.7.18-4.0.1.module+el8.4.0+20050+79c7b4ee
 • cups-2.2.6-38.el8
 • python3-flask-sqlalchemy-2.4.4-1.el8
 • python3-libstoragemgmt-clibs-1.8.7-1.el8
 • python3-convertdate-2.3.0-1.0.1.el8
 • gvfs-client-1.36.2-11.el8
 • NetworkManager-libnm-1.30.0-10.0.1.el8_4
 • python2-libs-2.7.18-4.0.1.module+el8.4.0+20050+79c7b4ee
 • zeromq-4.3.4-2.el8
 • gnome-boxes-3.36.5-8.0.1.el8
 • libglvnd-egl-1.3.2-1.el8
 • langpacks-en-1.0-12.el8
 • libunwind-1.3.1-3.el8
 • python3-newt-0.52.20-11.el8
 • adobe-mappings-cmap-deprecated-20171205-3.el8
 • gnome-shell-extension-horizontal-workspaces-3.32.1-15.el8_4
 • memstrack-0.1.11-1.el8
 • libtalloc-2.3.1-2.el8
 • hypervkvpd-0-0.30.20180415git.el8
 • python3-bodhi-4.0.2-2.el8.1
 • graalvm21-ee-11-native-image-21.2.0-2.el8
 • libepoxy-1.5.3-1.el8
 • oraclelinux-release-el8-1.0-19.el8
 • gedit-3.28.1-3.el8
 • python3-bcc-0.16.0-3.el8
 • libvirt-daemon-driver-storage-core-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • libibumad-32.0-4.el8
 • mesa-libgbm-20.3.3-2.el8
 • python3-itsdangerous-0.24-14.el8
 • timedatex-0.5-3.el8
 • xdg-desktop-portal-1.6.0-4.el8
 • cups-pk-helper-0.2.6-5.el8
 • gnome-calculator-3.28.2-1.el8
 • libdv-1.0.0-27.el8
 • gutenprint-libs-5.2.14-3.el8
 • libXdamage-1.1.4-14.el8
 • python3-pygments-2.2.0-20.module+el8.3.0+7694+550a8252
 • xorg-x11-utils-7.5-28.el8
 • alsa-ucm-1.2.4-5.el8
 • libusal-1.1.11-39.el8
 • dleyna-connector-dbus-0.3.0-2.el8
 • gtkmm30-3.22.2-3.el8
 • unbound-libs-1.7.3-15.el8
 • graalvm21-ee-8-tools-21.2.0-2.el8
 • gcc-toolset-10-systemtap-runtime-4.4-5.el8
 • libvirt-daemon-driver-storage-logical-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • jsch-0.1.54-12.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • fontconfig-2.13.1-3.el8
 • patchutils-0.3.4-10.el8
 • libsepol-devel-2.9-2.el8
 • jbigkit-libs-2.1-14.el8
 • jetty-io-9.4.30-2.v20200611.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • python3-six-1.11.0-8.el8
 • libkcapi-hmaccalc-1.2.0-2.0.1.el8
 • evince-3.28.4-11.el8
 • python3-koji-1.25.1-1.el8
 • flatpak-1.8.5-3.el8
 • python3-librepo-1.12.0-3.el8
 • pkgconf-1.4.2-1.el8
 • vino-3.22.0-10.el8
 • graalvm21-ee-8-native-image-21.2.0-2.el8
 • google-noto-sans-tagalog-fonts-20161022-7.el8.1
 • python3-requests-file-1.4.3-5.el8
 • sssd-ipa-2.4.0-9.0.1.el8_4.2
 • dejavu-fonts-common-2.35-7.el8
 • pkgconf-m4-1.4.2-1.el8
 • glib-networking-2.56.1-1.1.el8
 • python3-pid-2.1.1-7.el8
 • gvfs-goa-1.36.2-11.el8
 • libqmi-1.24.0-1.el8
 • appstream-data-8-20200724.el8
 • ostree-libs-2020.7-5.el8_4
 • color-filesystem-1-20.el8
 • lohit-devanagari-fonts-2.95.4-3.el8
 • python3-dnf-plugin-spacewalk-2.8.5-11.0.3.module+el8.3.0+20070+f5719e00
 • dtrace-2.0.0-1.6.el8
 • cyrus-sasl-2.1.27-5.el8
 • python3-bodhi-client-4.0.2-2.el8.1
 • cairomm-1.12.0-8.el8
 • geoclue2-2.5.5-2.el8
 • buildah-1.21.4-1.0.1.module+el8.4.0+20289+730b73cc
 • at-spi2-atk-2.26.2-1.el8
 • atinject-1-28.20100611svn86.module+el8+5206+de031079
 • python3-simpleline-1.1.1-2.el8
 • dnf-data-4.4.2-11.el8
 • twolame-libs-0.3.13-12.el8
 • gnome-shell-3.32.2-30.el8
 • perl-WWW-RobotRules-6.02-18.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • python3-bugzilla-3.0.2-1.el8
 • urw-base35-nimbus-roman-fonts-20170801-10.el8
 • xorg-x11-server-Xorg-1.20.10-1.el8
 • usbmuxd-1.1.0-13.el8
 • python3-libcomps-0.1.11-5.el8
 • gcc-toolset-10-libquadmath-devel-10.2.1-8.2.0.1.el8
 • xmlsec1-openssl-1.2.25-4.el8
 • python3-pysocks-1.6.8-3.el8
 • glibmm24-2.56.0-2.el8
 • gcc-toolset-10-dwz-0.12-1.1.el8
 • realmd-0.16.3-22.el8
 • rubygem-inifile-3.0.0-1.el8
 • python3-blockdev-2.24-5.0.1.el8
 • cockpit-system-238.2-1.0.2.el8
 • metacity-3.28.0-1.el8
 • sssd-krb5-common-2.4.0-9.0.1.el8_4.2
 • oracle-instantclient-sqlplus-21.3.0.0.0-1
 • fuse3-3.2.1-12.0.3.el8
 • node-oracledb-node14-5.2.0-1.el8
 • volume_key-libs-0.3.11-5.el8
 • sgabios-bin-0.20170427git-3.module+el8.3.0+7860+a7792d29
 • alsa-plugins-pulseaudio-1.1.9-1.el8
 • perl-interpreter-5.26.3-419.el8_4.1
 • dotnet-sdk-5.0-5.0.206-1.0.1.el8_4
 • dbus-common-1.12.8-12.0.2.el8_4.2
 • xorg-x11-xinit-session-1.3.4-18.el8
 • cockpit-packagekit-238.2-1.0.1.el8
 • gvfs-1.36.2-11.el8
 • dbus-x11-1.12.8-12.0.2.el8_4.2
 • libvirt-daemon-driver-storage-scsi-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • javapackages-tools-5.3.0-2.module+el8+5206+de031079
 • librepo-1.12.0-3.el8
 • types-node-10.17.0-1.el8
 • gcc-toolset-10-elfutils-libelf-0.182-5.el8_4
 • nautilus-extensions-3.28.1-15.el8
 • xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi-7.5-19.el8
 • lucene-analysis-8.4.1-5.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • gsm-1.0.17-5.el8
 • python3-kmod-0.9-20.el8
 • libtevent-0.10.2-2.el8
 • efi-srpm-macros-3-3.0.1.el8
 • graalvm21-ee-8-ruby-devel-21.2.0-2.el8
 • libglvnd-1.3.2-1.el8
 • python3-pyOpenSSL-19.0.0-1.el8
 • sscg-2.3.3-14.el8
 • python3-jsonschema-2.6.0-4.el8
 • rpmdevtools-8.10-8.0.1.el8
 • python3-ply-3.9-9.el8
 • oracle-instantclient-odbc-21.3.0.0.0-1
 • mozjs60-60.9.0-4.0.1.el8
 • libdrm-2.4.103-1.el8
 • genisoimage-1.1.11-39.el8
 • python3-enchant-2.0.0-3.el8
 • pcre2-10.32-2.el8
 • smc-fonts-common-6.1-10.el8
 • libertas-usb8388-firmware-20210617-999.8.git0f66b74b.el8
 • perl-TermReadKey-2.37-7.el8
 • espeak-ng-1.49.2-4.el8
 • cogl-1.22.2-10.el8
 • perl-MIME-Base64-3.15-396.el8
 • libvirt-glib-3.0.0-1.el8
 • python-rpm-macros-3-41.el8
 • eclipse-swt-4.16-7.0.3.module+el8.4.0+20138+28e8ca39
 • urw-base35-nimbus-sans-fonts-20170801-10.el8
 • perl-Math-Complex-1.59-419.el8_4.1
 • libmspack-0.7-0.3.alpha.el8.4
 • libssh-0.9.4-2.el8
 • libmodulemd-2.9.4-2.el8
 • podman-catatonit-3.2.3-0.10.0.1.module+el8.4.0+20289+730b73cc
 • liberation-sans-fonts-2.00.3-7.el8
 • python3-ordered-set-2.0.2-4.el8
 • ttmkfdir-3.0.9-54.el8
 • flatpak-libs-1.8.5-3.el8
 • gtk-vnc2-0.9.0-2.el8
 • libijs-0.35-5.el8
 • perl-libwww-perl-6.34-1.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • aspnetcore-targeting-pack-5.0-5.0.9-1.0.1.el8_4
 • dejavu-sans-fonts-2.35-7.el8
 • libexif-0.6.22-5.el8_3
 • libvirt-daemon-driver-secret-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • php-cli-7.4.6-4.module+el8.3.0+7685+72d70b58
 • libgusb-0.3.0-1.el8
 • xorg-x11-server-common-1.20.10-1.el8
 • httpcomponents-client-4.5.5-4.module+el8+5206+de031079
 • pcre2-utf16-10.32-2.el8
 • gettext-devel-0.19.8.1-17.el8
 • lohit-gurmukhi-fonts-2.91.2-3.el8
 • pcre2-devel-10.32-2.el8
 • graalvm21-ee-11-ruby-21.2.0-2.el8
 • lucene-analyzers-smartcn-8.4.1-5.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • sane-backends-1.0.27-22.el8
 • gstreamer1-plugins-base-1.16.1-2.el8
 • pkgconf-pkg-config-1.4.2-1.el8
 • python3-policycoreutils-2.9-14.0.1.el8
 • speech-dispatcher-0.8.8-6.el8
 • php-common-7.4.6-4.module+el8.3.0+7685+72d70b58
 • libiptcdata-1.0.4-21.el8
 • libXi-1.7.10-1.el8
 • file-roller-3.28.1-3.el8
 • openjpeg2-2.3.1-6.el8
 • flac-libs-1.3.2-9.el8
 • libXt-1.1.5-12.el8
 • libXv-1.0.11-7.el8
 • rubygem-openssl-2.1.2-137.module+el8.4.0+20269+fcbf533e
 • plymouth-theme-charge-0.9.4-9.20200615git1e36e30.0.1.el8
 • libiec61883-1.2.0-18.el8
 • jdk-16.0.2-16.0.2-ga
 • python3-gssapi-1.5.1-5.el8
 • libreport-plugin-bugzilla-2.9.5-15.0.2.el8
 • lohit-telugu-fonts-2.5.5-3.el8
 • libsigsegv-2.11-5.el8
 • ibus-1.5.19-12.el8
 • java-11-openjdk-devel-11.0.12.0.7-0.el8_4
 • chrome-gnome-shell-10.1-7.el8
 • libdmapsharing-2.9.37-5.el8
 • rubygem-json-2.3.0-137.module+el8.4.0+20269+fcbf533e
 • libvirt-daemon-driver-storage-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • glassfish-annotation-api-1.3.2-3.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • mock-2.12-1.el8
 • gcc-toolset-10-libstdc++-devel-10.2.1-8.2.0.1.el8
 • perl-Digest-HMAC-1.03-17.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • asciidoc-8.6.10-0.5.20180627gitf7c2274.el8
 • libtool-2.4.6-25.el8
 • ncompress-4.2.4.4-13.el8
 • dos2unix-7.4.0-3.el8
 • paps-0.6.8-41.el8
 • lzo-minilzo-2.08-14.el8
 • tpm2-tss-2.3.2-3.el8
 • libdhash-0.5.0-39.el8
 • gnome-keyring-pam-3.28.2-1.el8
 • perl-HTML-Tagset-3.20-34.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • totem-3.26.2-1.el8
 • gd-2.2.5-7.el8
 • gc-7.6.4-3.el8
 • gcc-toolset-10-gcc-gfortran-10.2.1-8.2.0.1.el8
 • libxshmfence-1.3-2.el8
 • krb5-pkinit-1.18.2-8.el8
 • bodhi-client-4.0.2-2.el8.1
 • graalvm21-ee-8-jre-21.2.0-2.el8
 • lua-libs-5.3.4-11.el8
 • gstreamer1-plugins-ugly-free-1.16.1-1.el8
 • junit-4.12-14.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • ksplice-release-el8-1.0-4.el8
 • fedora-packager-0.6.0.6-1.el8
 • gtk2-2.24.32-5.el8
 • gtk3-3.22.30-6.el8
 • libwayland-egl-1.17.0-1.el8
 • mozilla-filesystem-1.9-18.el8
 • libv4l-1.14.2-3.el8
 • python3-dateparser-1.0.0-1.0.1.el8
 • atkmm-2.24.2-7.el8
 • NetworkManager-config-server-1.30.0-10.0.1.el8_4
 • python3-future-0.18.2-2.el8
 • npth-1.5-4.el8
 • libxcrypt-devel-4.1.1-4.el8
 • lua-json-1.3.2-9.el8
 • ocaml-srpm-macros-5-4.el8
 • gspell-1.8.1-1.el8
 • m17n-lib-1.8.0-2.el8
 • python3-dogpile-cache-0.6.8-4.el8
 • libblockdev-mdraid-2.24-5.0.1.el8
 • glusterfs-6.0-49.1.el8
 • exiv2-libs-0.27.3-3.el8_4
 • jetty-continuation-9.4.30-2.v20200611.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • jetty-server-9.4.30-2.v20200611.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • felix-gogo-shell-1.1.0-5.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • dleyna-server-0.6.0-3.el8
 • python3-rhn-client-tools-2.8.16-13.0.4.module+el8.4.0+20139+94f9e265
 • gstreamer1-plugins-good-1.16.1-2.el8
 • libasyncns-0.8-14.el8
 • lohit-odia-fonts-2.91.2-3.el8
 • python3-meh-gui-0.47.2-1.el8
 • c-ares-1.13.0-5.el8
 • python3-prettytable-0.7.2-14.el8
 • openblas-srpm-macros-2-2.el8
 • oci-dotnet-sdk-24.1.0-1.el8
 • python3-arrow-0.17.0-1.0.2.el8
 • librsvg2-2.42.7-4.el8
 • firefox-78.13.0-2.0.1.el8_4
 • graalvm21-ee-11-nodejs-21.2.0-2.el8
 • gupnp-dlna-0.10.5-9.el8
 • python3-funcsigs-1.0.2-19.el8
 • webrtc-audio-processing-0.3-9.el8
 • bcache-tools-1.0.8-3.101.0.1.el8
 • python3-libmodulemd-2.9.4-2.el8
 • startup-notification-0.12-15.el8
 • gcc-toolset-10-annobin-9.29-1.el8
 • mysql-community-client-8.0.26-1.el8
 • python3-psutil-5.7.3-1.el8
 • google-noto-serif-cjk-ttc-fonts-20190416-1.el8
 • dotnet-templates-5.0-5.0.206-1.0.1.el8_4
 • bubblewrap-0.4.0-1.el8
 • python3-configshell-1.1.28-1.0.1.el8
 • speech-dispatcher-espeak-ng-0.8.8-6.el8
 • google-noto-sans-mandaic-fonts-20161022-7.el8.1
 • apache-commons-logging-1.2-13.module+el8+5206+de031079
 • alsa-utils-1.2.4-2.el8
 • python3-dnf-plugins-core-4.0.18-4.el8
 • python3-pyroute2-0.5.3-3.el8
 • python3-netifaces-0.10.6-4.el8
 • eclipse-ecf-core-3.14.8-1.0.2.module+el8.4.0+20138+28e8ca39
 • dhcp-client-4.3.6-44.el8_4.1
 • containers-common-1.3.1-5.0.1.module+el8.4.0+20289+730b73cc
 • gsettings-desktop-schemas-3.32.0-5.el8
 • dwz-0.12-9.el8
 • python3-openidc-client-0.6.0-4.20180605gitcd8d91c.el8
 • libslirp-4.3.1-1.module+el8.4.0+20289+730b73cc
 • oraclelinux-developer-release-el8-1.0-6.el8
 • gcr-3.28.0-1.el8
 • oddjob-0.34.7-1.el8
 • npm-6.14.13-1.14.17.3.2.module+el8.4.0+20278+965e0649
 • jdk-11.0.12-11.0.12-ga
 • adwaita-icon-theme-3.28.0-2.el8
 • pigz-2.4-4.el8
 • perl-Fedora-VSP-0.001-9.el8
 • libquvi-0.9.4-12.el8
 • gvfs-archive-1.36.2-11.el8
 • libao-1.2.0-10.el8
 • mesa-filesystem-20.3.3-2.el8
 • iptables-ebtables-1.8.4-17.0.1.el8
 • jna-4.5.1-5.el8
 • xorg-x11-drv-qxl-0.1.5-11.el8
 • dbus-daemon-1.12.8-12.0.2.el8_4.2
 • python3-txzmq-0.8.2-1.el8
 • libwayland-cursor-1.17.0-1.el8
 • felix-gogo-runtime-1.1.0-7.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • python3-perf-4.18.0-305.12.1.el8_4
 • python3-mako-1.0.6-13.el8
 • libpaper-1.1.24-22.el8
 • squashfs-tools-4.3-20.el8
 • initial-setup-0.3.81.7-1.0.1.el8
 • cockpit-storaged-238.2-1.0.1.el8
 • libwacom-1.6-2.1.el8_4
 • python3-hijri-converter-2.1.1-1.0.1.el8
 • pango-1.42.4-6.el8
 • smc-meera-fonts-6.1-10.el8
 • aspell-0.60.6.1-21.el8
 • udica-0.2.4-2.module+el8.4.0+20289+730b73cc
 • polkit-libs-0.115-11.0.1.el8_4.1
 • pangomm-2.40.1-6.el8
 • gutenprint-doc-5.2.14-3.el8
 • mesa-libxatracker-20.3.3-2.el8
 • gcc-toolset-10-elfutils-0.182-5.el8_4
 • pipewire-libs-0.3.6-1.el8
 • hplip-common-3.18.4-9.el8
 • mysql-community-client-plugins-8.0.26-1.el8
 • tigervnc-selinux-1.11.0-6.el8
 • python3-cffi-1.14.3-2.el8
 • graalvm21-ee-8-javascript-21.2.0-2.el8
 • python3-dateutil-2.7.5-1.0.1.el8
 • at-spi2-core-2.28.0-1.el8
 • libvirt-daemon-driver-network-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • gnome-themes-standard-3.22.3-4.0.1.el8
 • gcc-toolset-10-dyninst-10.2.1-2.el8
 • liblockfile-1.14-1.el8
 • gnu-free-sans-fonts-20120503-18.el8
 • orca-3.28.2-1.el8
 • gnome-autoar-0.2.3-1.el8
 • graalvm21-ee-8-jre-headless-21.2.0-2.el8
 • python3-libxml2-2.9.7-9.0.2.el8_4.2
 • libgfortran-8.4.1-1.0.1.el8
 • python3-pyyaml-5.4.1-1.0.1.el8
 • libiscsi-1.18.0-8.module+el8.3.0+7860+a7792d29
 • vte-profile-0.52.4-2.el8
 • zlib-devel-1.2.11-17.el8
 • python3-fedmsg-1.1.2-1.el8
 • python3-kickstart-3.16.11-1.0.2.el8
 • gnome-getting-started-docs-3.28.2-1.el8
 • elfutils-debuginfod-client-0.182-3.el8
 • mesa-libGL-20.3.3-2.el8
 • python3-pip-wheel-9.0.3-19.el8
 • perl-HTML-Parser-3.72-15.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • libldb-2.2.0-2.el8
 • libvirt-daemon-driver-nodedev-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • libipt-1.6.1-8.el8
 • libcanberra-0.30-18.el8
 • gcc-toolset-10-runtime-10.1-0.el8
 • crypto-policies-scripts-20210209-1.gitbfb6bed.el8_3
 • PackageKit-gstreamer-plugin-1.1.12-6.0.1.el8
 • graalvm21-ee-11-21.2.0-2.el8
 • wavpack-5.1.0-15.el8
 • gcc-toolset-10-make-4.2.1-1.el8
 • libsrtp-1.5.4-8.el8
 • samba-client-libs-4.13.3-4.el8_4
 • boost-chrono-1.66.0-10.el8
 • perl-IO-Socket-SSL-2.066-4.module+el8.3.0+7674+5fd4be5f
 • lua-expat-1.3.0-12.el8.1
 • plymouth-scripts-0.9.4-9.20200615git1e36e30.0.1.el8
 • pesign-0.112-25.0.2.el8
 • emacs-common-26.1-5.el8
 • python3-cccolutils-1.5-11.el8
 • libquadmath-8.4.1-1.0.1.el8
 • delve-1.5.0-2.0.1.module+el8.3.0+el8+9682+7db5a849
 • libshout-2.2.2-19.el8
 • brlapi-0.6.7-32.el8
 • python3-stomper-0.4.3-6.el8
 • createrepo_c-0.16.2-2.el8
 • taglib-1.11.1-8.el8
 • stix-fonts-1.1.0-12.el8
 • libreport-gtk-2.9.5-15.0.2.el8
 • liboauth-1.0.3-9.el8
 • lmdb-libs-0.9.24-1.el8
 • ghc-srpm-macros-1.4.2-7.el8
 • lohit-assamese-fonts-2.91.5-3.el8
 • xmlsec1-1.2.25-4.el8
 • docbook-style-xsl-1.79.2-9.el8
 • perl-HTTP-Cookies-6.04-2.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • isns-utils-libs-0.99-1.el8
 • krb5-workstation-1.18.2-8.el8
 • julietaula-montserrat-fonts-7.200-2.el8.2
 • nmap-ncat-7.70-5.el8
 • pnm2ppa-1.04-40.el8
 • graalvm21-ee-8-python-devel-21.2.0-2.el8
 • lksctp-tools-1.0.18-3.el8
 • tbb-2018.2-9.el8
 • rubygem-psych-3.1.0-137.module+el8.4.0+20269+fcbf533e
 • NetworkManager-wifi-1.30.0-10.0.1.el8_4
 • kernel-core-4.18.0-305.12.1.el8_4
 • qemu-kvm-core-4.2.0-48.module+el8.4.0+20285+126f2e4b.3
 • libvorbis-1.3.6-2.el8
 • python3-oauthlib-3.0.2-8.el8
 • python3-libselinux-2.9-5.el8
 • liblouis-2.6.2-21.el8
 • perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-395.el8
 • mailcap-2.1.48-3.el8
 • redhat-release-8.4-0.6.0.1.el8
 • jomolhari-fonts-0.003-24.el8
 • python3-moksha-common-1.2.5-14.el8
 • python3-dnf-plugin-ulninfo-0.3-2.module+el8.4.0+20142+f119a2fa
 • libpeas-loader-python3-1.22.0-6.el8
 • llvm-libs-11.0.0-2.0.1.module+el8.4.0+20046+39fed697
 • gnome-logs-3.28.5-3.el8
 • pulseaudio-module-bluetooth-14.0-2.el8
 • libvirt-libs-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • valgrind-3.16.0-4.el8
 • libXft-2.3.3-1.el8
 • perl-DBI-1.641-3.module+el8.3.0+7665+79fef143
 • hyphen-2.8.8-9.el8
 • urw-base35-p052-fonts-20170801-10.el8
 • gnupg2-smime-2.2.20-2.el8
 • containernetworking-plugins-0.9.1-1.module+el8.4.0+20289+730b73cc
 • gnome-software-3.36.1-5.el8
 • libxcrypt-4.1.1-4.el8
 • sssd-ldap-2.4.0-9.0.1.el8_4.2
 • iptstate-2.2.6-6.el8
 • radvd-2.17-15.el8
 • eclipse-emf-core-2.22.0-1.0.2.module+el8.4.0+20138+28e8ca39
 • python3-lxml-4.2.3-2.el8
 • conmon-2.0.29-1.module+el8.4.0+20289+730b73cc
 • gcc-toolset-10-binutils-2.35-6.el8
 • openpgm-5.2.122-21.el8
 • glusterfs-cli-6.0-49.1.el8
 • adobe-mappings-pdf-20180407-1.el8
 • gcc-toolset-10-toolchain-10.1-0.el8
 • plymouth-graphics-libs-0.9.4-9.20200615git1e36e30.0.1.el8
 • gnome-menus-3.13.3-11.el8
 • glusterfs-client-xlators-6.0-49.1.el8
 • flex-2.6.1-9.el8
 • graalvm21-ee-8-nodejs-21.2.0-2.el8
 • ansible-2.9.24-1.el8
 • nvmetcli-0.7-1.el8
 • cyrus-sasl-gssapi-2.1.27-5.el8
 • python3-requests-gssapi-1.2.2-1.el8
 • python3-flask-0.12.2-4.el8
 • mousetweaks-3.12.0-11.el8
 • libvirt-daemon-6.0.0-35.1.0.1.module+el8.4.0+20285+126f2e4b
 • python3-pytz-2017.2-9.el8
 • ant-lib-1.10.5-1.module+el8+5206+de031079
 • libsecret-0.18.6-1.el8
 • glibc-langpack-en-2.28-151.0.1.el8
 • NetworkManager-bluetooth-1.30.0-10.0.1.el8_4
 • sat4j-2.3.5-19.module+el8.3.0+9630+fe6f9367
 • libxmlb-0.1.15-1.el8
 • gnome-desktop3-3.32.2-1.el8
 • gdk-pixbuf2-modules-2.36.12-5.el8
 • mysql-release-el8-1.0-3.el8
 • perl-Math-BigInt-1.9998.11-7.el8
 • python3-kitchen-1.2.6-1.el8.2
 • xml-common-0.6.3-50.el8
 • libvpx-1.7.0-8.el8
 • tcl-8.6.8-2.el8
 • libnghttp2-1.33.0-3.el8_2.1
 • util-linux-user-2.32.1-27.el8
 • totem-nautilus-3.26.2-1.el8
 • libsolv-0.7.16-2.el8
 • podman-docker-3.2.3-0.10.0.1.module+el8.4.0+20289+730b73cc
 • exempi-2.4.5-2.el8
 • libxkbcommon-x11-0.9.1-1.el8
 • libtdb-1.4.3-1.el8
 • python3-gpg-1.13.1-7.el8
 • libXdmcp-1.1.3-1.el8
 • crun-0.20.1-1.module+el8.4.0+20289+730b73cc
 • golang-bin-1.15.10-1.module+el8.3.0+el8+9682+7db5a849
 • krb5-devel-1.18.2-8.el8
 • libvisual-0.4.0-25.el8
 • plymouth-system-theme-0.9.4-9.20200615git1e36e30.0.1.el8
 • binutils-devel-2.30-93.0.2.el8
 • gnu-free-mono-fonts-20120503-18.el8
 • xorg-x11-server-Xwayland-1.20.10-1.el8
 • gcc-toolset-10-systemtap-devel-4.4-5.el8
 • graalvm21-ee-8-devel-21.2.0-2.el8
 • dbus-tools-1.12.8-12.0.2.el8_4.2
 • python3-rhn-check-2.8.16-13.0.4.module+el8.4.0+20139+94f9e265
 • webkit2gtk3-2.30.4-1.el8
 • anaconda-gui-33.16.4.15-1.0.1.el8
 • libXfont2-2.0.3-2.el8
 • grilo-plugins-0.3.8-1.el8
 • python3-pyxdg-0.25-16.el8
 • boost-random-1.66.0-10.el8
 • libXaw-1.0.13-10.el8
 • libXau-1.0.9-3.el8
 • netcf-libs-0.2.8-12.module+el8.3.0+7860+a7792d29
 • libgdata-0.17.9-2.el8
 • pulseaudio-module-x11-14.0-2.el8
 • libX11-common-1.6.8-4.el8
 • python3-click-7.1.2-3.el8
 • python3-requests-2.20.0-2.1.el8_1
 • libmbim-1.20.2-1.el8
 • adobe-mappings-cmap-20171205-3.el8
 • rpkg-common-1.62-4.el8
 • libjpeg-turbo-1.5.3-10.el8
 • spice-gtk3-0.38-6.el8
 • rasdaemon-0.6.1-5.el8
 • fuse3-libs-3.2.1-12.0.3.el8
 • jdk-11.0.10-11.0.10-ga
 • spice-vdagent-0.20.0-3.el8
 • xorg-x11-drv-wacom-serial-support-0.38.0-1.el8
 • xorg-x11-drv-fbdev-0.5.0-2.el8
 • cockpit-ws-238.2-1.0.2.el8
 • go-oci-sdk-46.1.0-1.el8
 • libavc1394-0.5.4-7.el8
 • libtiff-4.0.9-18.el8
 • python3-libsemanage-2.9-6.el8
 • kernel-devel-4.18.0-305.12.1.el8_4
 • python3-editor-1.0.4-1.el8
 • libvncserver-0.9.11-17.el8
 • python3-rpm-macros-3-41.el8
 • libnotify-0.7.7-5.el8
 • perl-IO-1.38-419.el8_4.1
 • python3-slip-dbus-0.6.4-11.el8
 • ima-evm-utils-1.3.2-12.el8
 • platform-python-pip-9.0.3-19.el8
 • graalvm21-ee-8-21.2.0-2.el8
 • gcc-toolset-10-elfutils-debuginfod-client-0.182-5.el8_4
 • mutter-3.32.2-57.el8
 • python3-bytesize-1.4-3.el8
 • libXext-1.3.4-1.el8
 • mcpp-2.7.2-20.el8
 • ModemManager-glib-1.10.8-2.el8
 • ostree-2020.7-5.el8_4
 • nginx-filesystem-1.14.1-9.0.1.module+el8.0.0+5347+9282027e
 • java-oci-sdk-2.4.1-1.el8
 • gcc-toolset-10-elfutils-libs-0.182-5.el8_4
 • libieee1284-0.2.11-28.el8
 • libndp-1.7-5.el8
 • vscode-1.59.1-1.0.1.el8
 • perl-Data-Dump-1.23-7.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • yelp-tools-3.28.0-3.el8
 • python3-linux-procfs-0.6.3-1.el8
 • dotnet-apphost-pack-5.0-5.0.9-1.0.1.el8_4
 • open-vm-tools-11.2.0-2.0.1.el8
 • python3-jwt-1.6.1-2.el8
 • libtool-ltdl-2.4.6-25.el8
 • graphite2-1.3.10-10.el8
 • python3-hwdata-2.3.6-3.el8
 • mobile-broadband-provider-info-20190618-2.el8
 • eog-3.28.4-1.el8
 • yelp-3.28.1-3.el8
 • xorg-x11-drv-intel-2.99.917-39.20200205.el8
 • keyutils-libs-devel-1.5.10-6.el8

Removed packages:

 • nss-pem-1.0.3-7.el7
 • python36-cryptography-3.2.1-1.el7
 • python-urlgrabber-3.10-10.el7
 • pth-2.0.7-23.el7
 • python-gobject-base-3.22.0-1.el7_4.1
 • python-hwdata-1.7.3-4.el7
 • perl-Time-HiRes-1.9725-3.el7
 • geoipupdate-2.5.0-1.el7
 • python-jinja2-2.7.2-4.el7
 • abrt-2.1.11-60.0.1.el7
 • hunspell-en-0.20121024-6.el7
 • python-schedutils-0.4-6.el7
 • python-dmidecode-3.12.2-4.el7
 • python-slip-dbus-0.4.0-4.el7
 • policycoreutils-python-2.5-34.0.1.el7
 • grub2-2.02-0.87.0.9.el7_9.6
 • langtable-data-0.0.31-4.el7
 • ksh-20120801-142.0.1.el7
 • python-IPy-0.75-6.el7
 • python36-pytz-2016.10-2.0.1.el7
 • python-setuptools-0.9.8-7.el7
 • python2-futures-3.1.1-5.el7
 • redhat-release-server-7.9-6.0.1.el7_9
 • python-markupsafe-0.11-10.el7
 • python-2.7.5-90.0.3.el7
 • python2-pyasn1-0.1.9-7.el7
 • langtable-python-0.0.31-4.el7
 • iwl4965-firmware-228.61.2.24-999.8.el7
 • systemd-python-219-78.0.5.el7_9.3
 • ksplice-known-exploit-detection-1.0.55-1.el7
 • oled-tools-0.1-5.el7
 • python36-pyyaml-5.4.1-1.0.1.el7
 • python3-3.6.8-18.0.3.el7
 • python-prettytable-0.7.2-3.el7
 • dhclient-4.2.5-83.0.1.el7_9.1
 • libreport-plugin-mailx-2.1.11-53.0.1.el7
 • audit-libs-python-2.8.5-4.el7
 • python-netaddr-0.7.5-9.el7
 • pyOpenSSL-0.13.1-4.el7
 • python36-cffi-1.9.1-3.el7
 • python-babel-0.9.6-8.el7
 • python-requests-2.6.0-10.el7
 • python-slip-0.4.0-4.el7
 • python-idna-2.4-1.el7
 • systemd-sysv-219-78.0.5.el7_9.3
 • yum-langpacks-0.4.2-7.el7
 • python36-dateparser-1.0.0-1.0.1.el7
 • python36-arrow-0.17.0-1.0.2.el7
 • python2-pyyaml-5.3.1-1.el7
 • pygobject2-2.28.6-11.el7
 • mozjs17-17.0.0-20.el7
 • python36-pymeeus-0.3.6-2.0.1.el7
 • rng-tools-6.3.1-5.el7
 • python-firewall-0.6.3-13.0.1.el7_9
 • ivtv-firmware-20080701-26.el7
 • uname26-1.0-1.el7
 • python-jsonpointer-1.9-2.el7
 • pyxattr-0.5.1-5.el7
 • boost-python-1.53.0-28.el7
 • abrt-cli-2.1.11-60.0.1.el7
 • python36-hijri-converter-2.1.1-1.0.1.el7
 • newt-python-0.52.15-4.el7
 • python2-cryptography-1.7.2-2.el7
 • libxml2-python-2.9.1-6.0.3.el7.5
 • libcgroup-0.41-21.el7
 • python-iniparse-0.4-9.el7
 • fipscheck-1.4.1-6.el7
 • GeoIP-1.5.0-14.el7
 • libjq1-1.5-1.0.1.el7
 • python36-docutils-0.14-1.el7
 • dmraid-events-1.0.0.rc16-28.el7
 • python36-pycparser-2.14-2.el7
 • rdate-1.4-25.el7
 • aic94xx-firmware-30-6.el7
 • sgpio-1.2.0.10-13.el7
 • yum-metadata-parser-1.1.4-10.el7
 • python-urllib3-1.10.2-7.el7
 • python-bcc-0.10.0-1.0.1.el7
 • abrt-python-2.1.11-60.0.1.el7
 • libdtrace-ctf-1.1.0-1.el7
 • python-perf-3.10.0-1160.36.2.el7
 • rpm-python-4.11.3-45.el7
 • python-linux-procfs-0.4.11-4.el7
 • mariadb-libs-5.5.68-1.el7
 • libdwarf-20130207-4.el7
 • python-backports-ssl_match_hostname-3.5.0.1-1.el7
 • python-configobj-4.7.2-7.el7
 • yum-plugin-ulninfo-0.2-13.el7
 • tcp_wrappers-7.6-77.el7
 • libgudev1-219-78.0.5.el7_9.3
 • python-libs-2.7.5-90.0.3.el7
 • python-backports-1.0-8.el7
 • perl-5.16.3-299.el7_9
 • dmraid-1.0.0.rc16-28.el7
 • libssh2-1.8.0-4.el7
 • ksplice-release-el7-1.0-7.el7
 • python-augeas-0.5.0-2.el7
 • ntpdate-4.2.6p5-29.0.1.el7_8.2
 • tcp_wrappers-libs-7.6-77.el7
 • pkgconfig-0.27.1-4.el7
 • python36-six-1.14.0-2.el7
 • python36-convertdate-2.3.0-1.0.1.el7
 • python-pycurl-7.19.0-19.el7
 • grub2-pc-modules-2.02-0.87.0.9.el7_9.6
 • libstoragemgmt-python-clibs-1.8.1-2.el7_9
 • python-ply-3.4-11.el7
 • bridge-utils-1.5-9.el7
 • python-gudev-147.2-7.el7
 • libreport-plugin-ureport-2.1.11-53.0.1.el7
 • libselinux-python-2.5-15.el7
 • python36-configparser-4.0.2-2.0.3.el7
 • setools-libs-3.3.8-4.el7
 • traceroute-2.0.22-2.el7
 • rfkill-0.4-10.el7
 • ksplice-helper-1.0.55-1.el7
 • setuptool-1.19.11-8.el7
 • qrencode-libs-3.4.1-3.el7
 • ntsysv-1.7.6-1.el7
 • sysvinit-tools-2.88-14.dsf.el7
 • authconfig-6.2.8-30.el7
 • dbus-python-1.1.1-9.el7
 • abrt-addon-kerneloops-2.1.11-60.0.1.el7
 • abrt-addon-pstoreoops-2.1.11-60.0.1.el7
 • pm-utils-1.4.1-27.el7
 • abrt-addon-ccpp-2.1.11-60.0.1.el7
 • python36-idna-2.5-1.0.1.el7
 • libnl-1.1.4-3.el7
 • yum-rhn-plugin-2.0.1-10.0.1.el7
 • oci-included-release-el7-1.0-3.el7
 • al-config-1.1-1.el7
 • python36-dateutil-2.7.5-1.0.1.el7
 • setserial-2.17-33.el7
 • python-chardet-2.2.1-3.el7
 • pygpgme-0.3-9.el7
 • python-pyudev-0.15-9.el7
 • oraclelinux-release-el7-1.0-17.el7
 • grub2-pc-2.02-0.87.0.9.el7_9.6
 • llvm-private-7.0.1-1.el7
 • python-ipaddress-1.0.16-2.el7
 • python36-terminaltables-3.1.0-1.0.1.el7
 • abrt-dbus-2.1.11-60.0.1.el7
 • pyserial-2.6-6.el7
 • python-decorator-3.4.0-3.el7
 • abrt-console-notification-2.1.11-60.0.1.el7
 • oraclelinux-developer-release-el7-1.0-6.el7
 • python-six-1.9.0-2.el7
 • python36-netaddr-0.7.18-3.el7
 • python36-regex-2020.11.13-1.el7
 • abrt-addon-vmcore-2.1.11-60.0.1.el7
 • python36-tzlocal-1.2-3.el7
 • python-pycparser-2.14-1.el7
 • iwl3945-firmware-15.32.2.9-999.8.el7
 • hunspell-en-GB-0.20121024-6.el7
 • libstoragemgmt-python-1.8.1-2.el7_9
 • abrt-libs-2.1.11-60.0.1.el7
 • fipscheck-lib-1.4.1-6.el7
 • python-enum34-1.0.4-1.el7
 • ebtables-2.0.10-16.el7
 • python2-cffi-1.9.1-1.el7
 • tcsh-6.18.01-17.el7_9.1
 • python-ethtool-0.8-8.el7
 • oracle-softwarecollection-release-el7-1.0-4.el7
 • pyliblzma-0.5.3-11.el7
 • mailx-12.5-19.el7
 • m2crypto-0.21.1-17.el7
 • yum-cron-3.4.3-168.0.3.el7
 • perl-Filter-1.49-3.el7
 • oracle-epel-release-el7-1.0-4.el7
 • abrt-tui-2.1.11-60.0.1.el7
 • python36-certifi-2018.10.15-5.el7
 • ustr-1.0.4-16.el7
 • postfix-2.10.1-9.el7
 • python-jsonpatch-1.2-4.el7
 • abrt-addon-xorg-2.1.11-60.0.1.el7
 • python36-click-6.7-8.el7
 • kernel-debug-devel-3.10.0-1160.36.2.el7
 • python36-ply-3.9-2.0.1.el7
 • abrt-addon-python-2.1.11-60.0.1.el7
 • python-kitchen-1.1.1-5.el7
 • libreport-python-2.1.11-53.0.1.el7
 • libsemanage-python-2.5-14.el7

Modified packages:

 • acl updated from 2.2.51-15.el7 to 2.2.53-1.el8
 • at updated from 3.1.13-24.el7 to 3.1.20-11.el8
 • attr updated from 2.4.46-13.el7 to 2.4.48-3.el8
 • audit updated from 2.8.5-4.el7 to 3.0-0.17.20191104git1c2f876.el8
 • audit-libs updated from 2.8.5-4.el7 to 3.0-0.17.20191104git1c2f876.el8
 • augeas-libs updated from 1.4.0-10.el7 to 1.12.0-6.el8
 • avahi-libs updated from 0.6.31-20.el7 to 0.7-20.el8
 • basesystem updated from 10.0-7.0.1.el7 to 11-5.el8
 • bash updated from 4.2.46-34.el7 to 4.4.20-1.el8_4
 • bash-completion updated from 2.1-8.el7 to 2.7-5.el8
 • bc updated from 1.06.95-13.el7 to 1.07.1-5.el8
 • bcc updated from 0.10.0-1.0.1.el7 to 0.16.0-3.el8
 • bcc-tools updated from 0.10.0-1.0.1.el7 to 0.16.0-3.el8
 • bind-export-libs updated from 9.11.4-26.P2.el7_9.5 to 9.11.26-4.el8_4
 • bind-libs updated from 9.11.4-26.P2.el7_9.5 to 9.11.26-4.el8_4
 • bind-libs-lite updated from 9.11.4-26.P2.el7_9.5 to 9.11.26-4.el8_4
 • bind-license updated from 9.11.4-26.P2.el7_9.5 to 9.11.26-4.el8_4
 • bind-utils updated from 9.11.4-26.P2.el7_9.5 to 9.11.26-4.el8_4
 • binutils updated from 2.27-44.base.0.3.el7 to 2.30-93.0.2.el8
 • biosdevname updated from 0.7.3-2.el7 to 0.7.3-2.el8
 • bitmap-fixed-fonts updated from 0.3-21.el7 to 0.3-28.el8
 • blktrace updated from 1.0.5-9.el7 to 1.2.0-10.el8
 • boost-date-time updated from 1.53.0-28.el7 to 1.66.0-10.el8
 • boost-filesystem updated from 1.53.0-28.el7 to 1.66.0-10.el8
 • boost-regex updated from 1.53.0-28.el7 to 1.66.0-10.el8
 • boost-system updated from 1.53.0-28.el7 to 1.66.0-10.el8
 • boost-thread updated from 1.53.0-28.el7 to 1.66.0-10.el8
 • bpftool updated from 3.10.0-1160.36.2.el7 to 5.4.17-2102.204.4.4.el8uek
 • btrfs-progs updated from 5.12.1-1.el7 to 5.12.1-1.el8
 • bzip2 updated from 1.0.6-13.el7 to 1.0.6-26.el8
 • bzip2-libs updated from 1.0.6-13.el7 to 1.0.6-26.el8
 • ca-certificates updated from 2020.2.41-70.0.el7_8 to 2020.2.41-80.0.el8_2
 • checkpolicy updated from 2.5-8.el7 to 2.9-1.el8
 • chkconfig updated from 1.7.6-1.el7 to 1.13-2.0.1.el8
 • chrony updated from 3.4-1.0.1.el7 to 3.5-2.0.1.el8
 • cloud-init updated from 19.4-7.0.3.el7_9.4 to 20.3-10.0.1.el8_4.5
 • cloud-utils-growpart updated from 0.29-5.el7 to 0.31-1.el8
 • coreutils updated from 8.22-24.0.1.el7_9.2 to 8.30-8.0.1.el8
 • cpio updated from 2.11-28.el7 to 2.12-10.el8
 • cpp updated from 4.8.5-44.0.3.el7 to 8.4.1-1.0.1.el8
 • cracklib updated from 2.9.0-11.el7 to 2.9.6-15.el8
 • cracklib-dicts updated from 2.9.0-11.el7 to 2.9.6-15.el8
 • crda updated from 3.18_2018.05.31-4.el7 to 3.18_2020.04.29-1.el8
 • cronie updated from 1.4.11-23.el7 to 1.5.2-4.el8
 • cronie-anacron updated from 1.4.11-23.el7 to 1.5.2-4.el8
 • crontabs updated from 1.11-6.20121102git.el7 to 1.11-17.20190603git.el8
 • cryptsetup updated from 2.0.3-6.el7 to 2.3.3-4.el8
 • cryptsetup-libs updated from 2.0.3-6.el7 to 2.3.3-4.el8
 • curl updated from 7.29.0-59.0.3.el7_9.1 to 7.61.1-18.el8
 • cyrus-sasl-lib updated from 2.1.26-23.el7 to 2.1.27-5.el8
 • cyrus-sasl-plain updated from 2.1.26-23.el7 to 2.1.27-5.el8
 • dbus updated from 1.10.24-15.0.1.el7 to 1.12.8-12.0.2.el8_4.2
 • dbus-glib updated from 0.100-7.el7 to 0.110-2.el8
 • dbus-libs updated from 1.10.24-15.0.1.el7 to 1.12.8-12.0.2.el8_4.2
 • desktop-file-utils updated from 0.23-2.el7 to 0.23-8.el8
 • device-mapper updated from 1.02.170-6.0.5.el7_9.5 to 1.02.175-5.el8
 • device-mapper-event updated from 1.02.170-6.0.5.el7_9.5 to 1.02.175-5.el8
 • device-mapper-event-libs updated from 1.02.170-6.0.5.el7_9.5 to 1.02.175-5.el8
 • device-mapper-libs updated from 1.02.170-6.0.5.el7_9.5 to 1.02.175-5.el8
 • device-mapper-persistent-data updated from 0.8.5-3.el7_9.2 to 0.8.5-4.el8
 • dhcp-common updated from 4.2.5-83.0.1.el7_9.1 to 4.3.6-44.el8_4.1
 • dhcp-libs updated from 4.2.5-83.0.1.el7_9.1 to 4.3.6-44.el8_4.1
 • diffutils updated from 3.3-5.el7 to 3.6-6.el8
 • dmidecode updated from 3.2-5.0.1.el7_9.1 to 3.2-8.0.2.el8
 • dosfstools updated from 3.0.20-10.el7 to 4.1-6.el8
 • dracut updated from 033-572.0.3.el7 to 049-135.git20210121.0.2.el8
 • dracut-config-rescue updated from 033-572.0.3.el7 to 049-135.git20210121.0.2.el8
 • dracut-network updated from 033-572.0.3.el7 to 049-135.git20210121.0.2.el8
 • dyninst updated from 9.3.1-3.el7 to 10.2.1-2.el8
 • e2fsprogs updated from 1.45.4-3.0.5.el7 to 1.45.6-1.el8
 • e2fsprogs-libs updated from 1.45.4-3.0.5.el7 to 1.45.6-1.el8
 • ed updated from 1.9-4.el7 to 1.14.2-4.el8
 • efibootmgr updated from 17-2.0.1.el7 to 16-1.0.1.el8
 • efivar-libs updated from 36-12.el7 to 37-4.el8
 • elfutils updated from 0.176-5.el7 to 0.182-3.el8
 • elfutils-default-yama-scope updated from 0.176-5.el7 to 0.182-3.el8
 • elfutils-libelf updated from 0.176-5.el7 to 0.182-3.el8
 • elfutils-libs updated from 0.176-5.el7 to 0.182-3.el8
 • emacs-filesystem updated from 24.3-23.el7 to 26.1-5.el8
 • ethtool updated from 4.8-10.el7 to 5.8-5.el8
 • expat updated from 2.1.0-12.el7 to 2.2.5-4.el8
 • file updated from 5.11-37.el7 to 5.33-16.el8_3.1
 • file-libs updated from 5.11-37.el7 to 5.33-16.el8_3.1
 • filesystem updated from 3.2-25.el7 to 3.8-3.el8
 • findutils updated from 4.5.11-6.el7 to 4.6.0-20.el8
 • firewalld updated from 0.6.3-13.0.1.el7_9 to 0.8.2-7.0.1.el8_4
 • firewalld-filesystem updated from 0.6.3-13.0.1.el7_9 to 0.8.2-7.0.1.el8_4
 • fontpackages-filesystem updated from 1.44-8.el7 to 1.44-22.el8
 • fprintd updated from 0.8.1-2.el7 to 1.90.9-2.el8
 • fprintd-pam updated from 0.8.1-2.el7 to 1.90.9-2.el8
 • freetype updated from 2.8-14.el7_9.1 to 2.9.1-4.el8_3.1
 • fuse-libs updated from 2.9.4-1.0.9.el7 to 2.9.7-12.0.3.el8
 • gawk updated from 4.0.2-4.el7_3.1 to 4.2.1-2.el8
 • gcc updated from 4.8.5-44.0.3.el7 to 8.4.1-1.0.1.el8
 • gdb updated from 7.6.1-120.0.1.el7 to 8.2-15.0.1.el8
 • gdbm updated from 1.10-8.el7 to 1.18-1.el8
 • gdisk updated from 0.8.10-3.el7 to 1.0.3-6.el8
 • gettext updated from 0.19.8.1-3.el7 to 0.19.8.1-17.el8
 • gettext-libs updated from 0.19.8.1-3.el7 to 0.19.8.1-17.el8
 • glib2 updated from 2.56.1-9.el7_9 to 2.56.4-10.el8_4.1
 • glibc updated from 2.17-324.0.1.ksplice1.el7_9 to 2.28-151.0.1.el8
 • glibc-common updated from 2.17-324.0.1.ksplice1.el7_9 to 2.28-151.0.1.el8
 • glibc-devel updated from 2.17-324.0.1.ksplice1.el7_9 to 2.28-151.0.1.el8
 • glibc-headers updated from 2.17-324.0.1.ksplice1.el7_9 to 2.28-151.0.1.el8
 • gmp updated from 6.0.0-15.el7 to 6.1.2-10.el8
 • gnupg2 updated from 2.0.22-5.el7_5 to 2.2.20-2.el8
 • gobject-introspection updated from 1.56.1-1.el7 to 1.56.1-1.el8
 • gpgme updated from 1.3.2-5.el7 to 1.13.1-7.el8
 • gpm-libs updated from 1.20.7-6.el7 to 1.20.7-17.el8
 • grep updated from 2.20-3.el7 to 3.1-6.el8
 • groff-base updated from 1.22.2-8.el7 to 1.22.3-18.el8
 • grub2-common updated from 2.02-0.87.0.9.el7_9.6 to 2.02-99.0.2.el8
 • grub2-efi-x64 updated from 2.02-0.87.0.9.el7_9.6 to 2.02-99.0.2.el8
 • grub2-tools updated from 2.02-0.87.0.9.el7_9.6 to 2.02-99.0.2.el8
 • grub2-tools-extra updated from 2.02-0.87.0.9.el7_9.6 to 2.02-99.0.2.el8
 • grub2-tools-minimal updated from 2.02-0.87.0.9.el7_9.6 to 2.02-99.0.2.el8
 • grubby updated from 8.28-26.0.3.el7 to 8.40-41.0.1.el8
 • gssproxy updated from 0.7.0-30.el7_9 to 0.8.0-19.el8
 • gzip updated from 1.5-10.el7 to 1.9-12.el8
 • hardlink updated from 1.0-19.el7 to 1.3-6.el8
 • hostname updated from 3.13-3.el7_7.1 to 3.20-6.el8
 • hunspell updated from 1.3.2-16.el7 to 1.6.2-1.el8
 • hunspell-en-US updated from 0.20121024-6.el7 to 0.20140811.1-12.el8
 • hwdata updated from 0.252-9.7.0.1.el7 to 0.314-8.8.el8
 • info updated from 5.1-5.el7 to 6.5-6.el8
 • initscripts updated from 9.49.53-1.0.1.el7_9.1 to 10.00.15-1.el8
 • iperf3 updated from 3.1.7-2.el7 to 3.5-6.el8
 • iproute updated from 5.4.0-1.0.1.el7 to 5.9.0-4.el8
 • iproute-tc updated from 5.4.0-1.0.1.el7 to 5.9.0-4.el8
 • iprutils updated from 2.4.17.1-3.el7_7 to 2.4.19-1.el8
 • ipset updated from 7.1-1.el7 to 7.1-1.el8
 • ipset-libs updated from 7.1-1.el7 to 7.1-1.el8
 • iptables updated from 1.4.21-35.0.1.el7 to 1.8.4-17.0.1.el8
 • iputils updated from 20160308-10.el7 to 20180629-7.el8
 • irqbalance updated from 1.0.8-2.el7 to 1.4.0-6.el8
 • iscsi-initiator-utils updated from 6.2.0.874-20.0.5.el7_9 to 6.2.1.2-1.gita8fcb37.0.1.el8
 • iscsi-initiator-utils-iscsiuio updated from 6.2.0.874-20.0.5.el7_9 to 6.2.1.2-1.gita8fcb37.0.1.el8
 • iw updated from 4.3-2.el7 to 4.14-5.el8
 • iwl100-firmware updated from 39.31.5.1-999.8.el7 to 39.31.5.1-999.8.el8
 • iwl1000-firmware updated from 39.31.5.1-999.8.el7 to 39.31.5.1-999.8.el8
 • iwl105-firmware updated from 18.168.6.1-999.8.el7 to 18.168.6.1-999.8.el8
 • iwl135-firmware updated from 18.168.6.1-999.8.el7 to 18.168.6.1-999.8.el8
 • iwl2000-firmware updated from 18.168.6.1-999.8.el7 to 18.168.6.1-999.8.el8
 • iwl2030-firmware updated from 18.168.6.1-999.8.el7 to 18.168.6.1-999.8.el8
 • iwl3160-firmware updated from 22.0.7.0-999.8.el7 to 25.30.13.0-999.8.el8
 • iwl5000-firmware updated from 8.83.5.1_1-999.8.el7 to 8.83.5.1_1-999.8.el8
 • iwl5150-firmware updated from 8.24.2.2-999.8.el7 to 8.24.2.2-999.8.el8
 • iwl6000-firmware updated from 9.221.4.1-999.8.el7 to 9.221.4.1-999.8.el8
 • iwl6000g2a-firmware updated from 17.168.5.3-999.8.el7 to 18.168.6.1-999.8.el8
 • iwl6000g2b-firmware updated from 17.168.5.2-999.8.el7 to 18.168.6.1-999.8.el8
 • iwl6050-firmware updated from 41.28.5.1-999.8.el7 to 41.28.5.1-999.8.el8
 • iwl7260-firmware updated from 22.0.7.0-999.8.el7 to 25.30.13.0-999.8.el8
 • jansson updated from 2.10-1.el7 to 2.11-3.el8
 • jq updated from 1.5-1.0.1.el7 to 1.5-12.el8
 • json-c updated from 0.11-4.el7_0 to 0.13.1-0.4.el8
 • kbd updated from 1.15.5-15.el7 to 2.0.4-10.el8
 • kbd-legacy updated from 1.15.5-15.el7 to 2.0.4-10.el8
 • kbd-misc updated from 1.15.5-15.el7 to 2.0.4-10.el8
 • kernel updated from 3.10.0-1160.36.2.el7 to 4.18.0-305.12.1.el8_4
 • kernel-headers updated from 3.10.0-1160.36.2.el7 to 4.18.0-305.12.1.el8_4
 • kernel-tools updated from 3.10.0-1160.36.2.el7 to 4.18.0-305.12.1.el8_4
 • kernel-tools-libs updated from 3.10.0-1160.36.2.el7 to 4.18.0-305.12.1.el8_4
 • kernel-uek updated from 5.4.17-2102.203.6.el7uek to 5.4.17-2102.204.4.4.el8uek
 • kernel-uek-devel updated from 5.4.17-2102.203.6.el7uek to 5.4.17-2102.204.4.4.el8uek
 • kexec-tools updated from 2.0.15-51.0.3.el7_9.3 to 2.0.20-46.0.1.el8_4.2
 • keyutils updated from 1.5.8-3.el7 to 1.5.10-6.el8
 • keyutils-libs updated from 1.5.8-3.el7 to 1.5.10-6.el8
 • kmod updated from 20-28.0.3.el7 to 25-17.0.1.el8
 • kmod-kvdo updated from 6.1.3.23-5.0.1.el7 to 6.2.4.26-77.0.1.el8
 • kmod-libs updated from 20-28.0.3.el7 to 25-17.0.1.el8
 • kpartx updated from 0.4.9-134.0.3.el7_9 to 0.8.4-10.el8
 • krb5-libs updated from 1.15.1-50.0.1.el7 to 1.18.2-8.el8
 • ksplice updated from 1.0.55-1.el7 to 1.0.55-1.el8
 • ksplice-core0 updated from 1.0.55-1.el7 to 1.0.55-1.el8
 • ksplice-tools updated from 1.0.55-1.el7 to 1.0.55-1.el8
 • langtable updated from 0.0.31-4.el7 to 0.0.51-4.el8
 • ledmon updated from 0.92-1.el7 to 0.95-1.el8
 • less updated from 458-9.el7 to 530-1.el8
 • libacl updated from 2.2.51-15.el7 to 2.2.53-1.el8
 • libaio updated from 0.3.109-13.el7 to 0.3.112-1.el8
 • libassuan updated from 2.1.0-3.el7 to 2.5.1-3.el8
 • libattr updated from 2.4.46-13.el7 to 2.4.48-3.el8
 • libbasicobjects updated from 0.1.1-32.el7 to 0.1.1-39.el8
 • libblkid updated from 2.23.2-65.0.1.el7_9.1 to 2.32.1-27.el8
 • libcap updated from 2.22-11.el7 to 2.26-4.el8
 • libcap-ng updated from 0.7.5-4.el7 to 0.7.9-5.el8
 • libcollection updated from 0.7.0-32.el7 to 0.7.0-39.el8
 • libcom_err updated from 1.45.4-3.0.5.el7 to 1.45.6-1.el8
 • libconfig updated from 1.4.9-5.el7 to 1.5-9.el8
 • libcroco updated from 0.6.12-6.el7_9 to 0.6.12-4.el8_2.1
 • libcurl updated from 7.29.0-59.0.3.el7_9.1 to 7.61.1-18.el8
 • libdaemon updated from 0.14-7.el7 to 0.14-15.el8
 • libdb updated from 5.3.21-25.el7 to 5.3.28-40.el8
 • libdb-utils updated from 5.3.21-25.el7 to 5.3.28-40.el8
 • libedit updated from 3.0-12.20121213cvs.el7 to 3.1-23.20170329cvs.el8
 • libestr updated from 0.1.9-2.el7 to 0.1.10-1.el8
 • libevent updated from 2.0.21-4.el7 to 2.1.8-5.el8
 • libfastjson updated from 0.99.4-3.el7 to 0.99.8-2.el8
 • libffi updated from 3.0.13-19.el7 to 3.1-22.el8
 • libfprint updated from 0.8.2-1.el7 to 1.90.7-1.el8
 • libgcc updated from 4.8.5-44.0.3.el7 to 8.4.1-1.0.1.el8
 • libgcrypt updated from 1.5.3-14.el7 to 1.8.5-4.el8
 • libgomp updated from 4.8.5-44.0.3.el7 to 8.4.1-1.0.1.el8
 • libgpg-error updated from 1.12-3.el7 to 1.31-1.el8
 • libicu updated from 50.2-4.el7_7 to 60.3-2.el8_1
 • libidn updated from 1.28-4.el7 to 1.34-5.el8
 • libini_config updated from 1.3.1-32.el7 to 1.3.1-39.el8
 • libmnl updated from 1.0.3-7.el7 to 1.0.4-6.el8
 • libmodman updated from 2.0.1-8.el7 to 2.0.1-17.el8
 • libmount updated from 2.23.2-65.0.1.el7_9.1 to 2.32.1-27.el8
 • libmpc updated from 1.0.1-3.el7 to 1.1.0-9.1.el8
 • libnetfilter_conntrack updated from 1.0.6-1.el7_3 to 1.0.6-5.el8
 • libnfnetlink updated from 1.0.1-4.el7 to 1.0.1-13.el8
 • libnfsidmap updated from 0.25-19.el7 to 2.3.3-41.el8_4.2
 • libnl3 updated from 3.2.28-4.el7 to 3.5.0-1.el8
 • libnl3-cli updated from 3.2.28-4.el7 to 3.5.0-1.el8
 • libpath_utils updated from 0.2.1-32.el7 to 0.2.1-39.el8
 • libpcap updated from 1.5.3-12.el7 to 1.9.1-5.el8
 • libpipeline updated from 1.2.3-3.el7 to 1.5.0-2.el8
 • libpng updated from 1.5.13-8.el7 to 1.6.34-5.el8
 • libproxy updated from 0.4.11-11.el7 to 0.4.15-5.2.el8
 • libpwquality updated from 1.2.3-5.el7 to 1.4.4-3.el8
 • libref_array updated from 0.1.5-32.el7 to 0.1.5-39.el8
 • libreport updated from 2.1.11-53.0.1.el7 to 2.9.5-15.0.2.el8
 • libreport-cli updated from 2.1.11-53.0.1.el7 to 2.9.5-15.0.2.el8
 • libreport-filesystem updated from 2.1.11-53.0.1.el7 to 2.9.5-15.0.2.el8
 • libreport-web updated from 2.1.11-53.0.1.el7 to 2.9.5-15.0.2.el8
 • libseccomp updated from 2.3.1-4.el7 to 2.5.1-1.el8
 • libselinux updated from 2.5-15.el7 to 2.9-5.el8
 • libselinux-utils updated from 2.5-15.el7 to 2.9-5.el8
 • libsemanage updated from 2.5-14.el7 to 2.9-6.el8
 • libsepol updated from 2.5-10.el7 to 2.9-2.el8
 • libsmartcols updated from 2.23.2-65.0.1.el7_9.1 to 2.32.1-27.el8
 • libss updated from 1.45.4-3.0.5.el7 to 1.45.6-1.el8
 • libsss_idmap updated from 1.16.5-10.0.1.el7_9.8 to 2.4.0-9.0.1.el8_4.2
 • libsss_nss_idmap updated from 1.16.5-10.0.1.el7_9.8 to 2.4.0-9.0.1.el8_4.2
 • libstdc++ updated from 4.8.5-44.0.3.el7 to 8.4.1-1.0.1.el8
 • libstoragemgmt updated from 1.8.1-2.el7_9 to 1.8.7-1.el8
 • libsysfs updated from 2.1.0-16.el7 to 2.1.0-24.el8
 • libtar updated from 1.2.11-29.el7 to 1.2.20-15.el8
 • libtasn1 updated from 4.10-1.el7 to 4.13-3.el8
 • libteam updated from 1.29-3.el7 to 1.31-2.el8
 • libtirpc updated from 0.2.4-0.16.el7 to 1.1.4-4.el8
 • libunistring updated from 0.9.3-9.el7 to 0.9.9-3.el8
 • libusbx updated from 1.0.21-1.el7 to 1.0.23-4.el8
 • libuser updated from 0.60-9.el7 to 0.62-23.el8
 • libutempter updated from 1.1.6-4.el7 to 1.1.6-14.el8
 • libuuid updated from 2.23.2-65.0.1.el7_9.1 to 2.32.1-27.el8
 • libverto updated from 0.2.5-4.el7 to 0.3.0-5.el8
 • libverto-libevent updated from 0.2.5-4.el7 to 0.3.0-5.el8
 • libxml2 updated from 2.9.1-6.0.3.el7.5 to 2.9.7-9.0.2.el8_4.2
 • libyaml updated from 0.1.4-11.el7_0 to 0.1.7-5.el8
 • libzstd updated from 1.4.4-1.el7 to 1.4.4-1.0.1.el8
 • linux-firmware updated from 20210617-999.8.git0f66b74b.el7 to 20210617-999.8.git0f66b74b.el8
 • lm_sensors-libs updated from 3.4.0-8.20160601gitf9185e5.el7 to 3.4.0-22.20180522git70f7e08.el8
 • logrotate updated from 3.8.6-19.el7 to 3.14.0-4.el8
 • lshw updated from B.02.18-17.el7 to B.02.19.2-5.el8
 • lsof updated from 4.87-6.el7 to 4.93.2-1.el8
 • lsscsi updated from 0.27-6.el7 to 0.32-2.el8
 • ltrace updated from 0.7.91-16.el7 to 0.7.91-28.el8
 • lua updated from 5.1.4-15.el7 to 5.3.4-11.el8
 • lvm2 updated from 2.02.187-6.0.5.el7_9.5 to 2.03.11-5.el8
 • lvm2-libs updated from 2.02.187-6.0.5.el7_9.5 to 2.03.11-5.el8
 • lz4 updated from 1.8.3-1.el7 to 1.8.3-3.el8_4
 • lzo updated from 2.06-8.el7 to 2.08-14.el8
 • make updated from 3.82-24.el7 to 4.2.1-10.el8
 • man-db updated from 2.6.3-11.el7 to 2.7.6.1-17.el8
 • man-pages updated from 3.53-5.el7 to 4.15-6.el8
 • man-pages-overrides updated from 7.9.0-1.el7 to 8.3.0.2-2.el8
 • mdadm updated from 4.1-7.el7_9 to 4.1-16.el8_4
 • microcode_ctl updated from 2.1-73.9.0.1.el7_9 to 20210216-1.20210608.1.0.1.el8_4
 • mlocate updated from 0.26-8.el7 to 0.26-20.el8
 • mokutil updated from 15.3-1.0.5.el7 to 0.3.0-11.0.1.el8
 • mpfr updated from 3.1.1-4.el7 to 3.1.6-1.el8
 • mtr updated from 0.85-7.el7 to 0.92-3.el8
 • nano updated from 2.3.1-10.el7 to 2.9.8-1.el8
 • ncurses updated from 5.9-14.20130511.el7_4 to 6.1-7.20180224.el8
 • ncurses-base updated from 5.9-14.20130511.el7_4 to 6.1-7.20180224.el8
 • ncurses-libs updated from 5.9-14.20130511.el7_4 to 6.1-7.20180224.el8
 • net-tools updated from 2.0-0.25.20131004git.el7 to 2.0-0.52.20160912git.el8
 • newt updated from 0.52.15-4.el7 to 0.52.20-11.el8
 • nfs-utils updated from 1.3.0-0.68.0.1.el7.1 to 2.3.3-41.el8_4.2
 • nspr updated from 4.25.0-2.el7_9 to 4.25.0-2.el8_2
 • nss updated from 3.53.1-7.el7_9 to 3.53.1-17.el8_3
 • nss-softokn updated from 3.53.1-6.0.1.el7_9 to 3.53.1-17.el8_3
 • nss-softokn-freebl updated from 3.53.1-6.0.1.el7_9 to 3.53.1-17.el8_3
 • nss-sysinit updated from 3.53.1-7.el7_9 to 3.53.1-17.el8_3
 • nss-tools updated from 3.53.1-7.el7_9 to 3.53.1-17.el8_3
 • nss-util updated from 3.53.1-1.el7_9 to 3.53.1-17.el8_3
 • numactl-libs updated from 2.0.12-5.0.3.el7 to 2.0.12-11.el8
 • oci-utils updated from 0.12.5-0.el7 to 0.12.5-0.el8
 • oniguruma updated from 5.9.5-3.el7 to 6.8.2-2.el8
 • openldap updated from 2.4.44-23.el7_9 to 2.4.46-17.el8_4
 • openssh updated from 7.4p1-21.0.1.el7 to 8.0p1-6.el8_4.2
 • openssh-clients updated from 7.4p1-21.0.1.el7 to 8.0p1-6.el8_4.2
 • openssh-server updated from 7.4p1-21.0.1.el7 to 8.0p1-6.el8_4.2
 • openssl updated from 1.0.2k-21.0.3.ksplice1.el7_9 to 1.1.1g-15.el8_3
 • openssl-libs updated from 1.0.2k-21.0.3.ksplice1.el7_9 to 1.1.1g-15.el8_3
 • oracle-cloud-agent updated from 1.13.0-5437.el7 to 1.14.0-5731.el8
 • oracle-logos updated from 70.7.0-1.0.7.el7 to 84.3-1.0.1.el8
 • oraclelinux-release updated from 7.9-1.0.9.el7 to 8.4-1.0.4.el8
 • os-prober updated from 1.58-9.0.1.el7 to 1.74-6.0.1.el8
 • oswatcher updated from 9.0.0-1.el7 to 9.0.0-1.el8
 • p11-kit updated from 0.23.5-3.el7 to 0.23.22-1.el8
 • p11-kit-trust updated from 0.23.5-3.el7 to 0.23.22-1.el8
 • pam updated from 1.1.8-23.el7 to 1.3.1-14.el8
 • parted updated from 3.1-32.0.1.el7 to 3.2-38.0.1.el8
 • passwd updated from 0.79-6.el7 to 0.80-3.el8
 • pciutils updated from 3.5.1-3.0.1.el7 to 3.7.0-1.el8
 • pciutils-libs updated from 3.5.1-3.0.1.el7 to 3.7.0-1.el8
 • pcre updated from 8.32-17.el7 to 8.42-4.el8
 • perf updated from 3.10.0-1160.36.2.el7 to 4.18.0-305.12.1.el8_4
 • perl-Carp updated from 1.26-244.el7 to 1.42-396.el8
 • perl-Encode updated from 2.51-7.el7 to 2.97-3.el8
 • perl-Exporter updated from 5.68-3.el7 to 5.72-396.el8
 • perl-File-Path updated from 2.09-2.el7 to 2.15-2.el8
 • perl-File-Temp updated from 0.23.01-3.el7 to 0.230.600-1.el8
 • perl-Getopt-Long updated from 2.40-3.el7 to 2.50-4.el8
 • perl-HTTP-Tiny updated from 0.033-3.el7 to 0.074-1.el8
 • perl-PathTools updated from 3.40-5.el7 to 3.74-1.el8
 • perl-Pod-Escapes updated from 1.04-299.el7_9 to 1.07-395.el8
 • perl-Pod-Perldoc updated from 3.20-4.el7 to 3.28-396.el8
 • perl-Pod-Simple updated from 3.28-4.el7 to 3.35-395.el8
 • perl-Pod-Usage updated from 1.63-3.el7 to 1.69-395.el8
 • perl-Scalar-List-Utils updated from 1.27-248.el7 to 1.49-2.el8
 • perl-Socket updated from 2.010-5.el7 to 2.027-3.el8
 • perl-Storable updated from 2.45-3.el7 to 3.11-3.el8
 • perl-Text-ParseWords updated from 3.29-4.el7 to 3.30-395.el8
 • perl-Time-Local updated from 1.2300-2.el7 to 1.280-1.el8
 • perl-autodie updated from 2.16-2.el7 to 2.29-396.el8
 • perl-constant updated from 1.27-2.el7 to 1.33-396.el8
 • perl-libs updated from 5.16.3-299.el7_9 to 5.26.3-419.el8_4.1
 • perl-macros updated from 5.16.3-299.el7_9 to 5.26.3-419.el8_4.1
 • perl-parent updated from 0.225-244.el7 to 0.237-1.el8
 • perl-podlators updated from 2.5.1-3.el7 to 4.11-1.el8
 • perl-threads updated from 1.87-4.el7 to 2.21-2.el8
 • perl-threads-shared updated from 1.43-6.el7 to 1.58-2.el8
 • pinentry updated from 0.8.1-17.el7 to 1.1.0-2.el8
 • pinfo updated from 0.6.10-9.el7 to 0.6.10-18.el8
 • pixman updated from 0.34.0-1.el7 to 0.38.4-1.el8
 • policycoreutils updated from 2.5-34.0.1.el7 to 2.9-14.0.1.el8
 • polkit updated from 0.112-26.0.1.el7 to 0.115-11.0.1.el8_4.1
 • polkit-pkla-compat updated from 0.1-4.el7 to 0.1-12.el8
 • popt updated from 1.13-16.el7 to 1.18-1.el8
 • procps-ng updated from 3.3.10-28.el7 to 3.3.15-6.0.1.el8
 • psacct updated from 6.6.1-13.el7 to 6.6.3-4.el8
 • python3-daemon updated from 2.1.2-7.0.3.el7 to 2.2.4-1.el8
 • python3-jmespath updated from 0.10.0-1.el7 to 0.10.0-1.el8
 • python3-libs updated from 3.6.8-18.0.3.el7 to 3.6.8-37.0.1.el8
 • python3-lockfile updated from 0.11.0-13.0.1.el7 to 0.11.0-13.el8.1
 • python3-pip updated from 9.0.3-8.el7 to 9.0.3-19.el8
 • python3-sdnotify updated from 0.3.2-4.0.1.el7 to 0.3.2-4.el8
 • python3-setuptools updated from 39.2.0-10.el7 to 39.2.0-6.el8
 • python36-oci-cli updated from 2.26.3-1.el7 to 3.0.1-1.el8
 • python36-oci-sdk updated from 2.43.0-1.el7 to 2.44.0-1.el8
 • quota updated from 4.01-19.el7 to 4.04-12.el8
 • quota-nls updated from 4.01-19.el7 to 4.04-12.el8
 • readline updated from 6.2-11.el7 to 7.0-10.el8
 • redhat-indexhtml updated from 7-13.0.1.el7 to 8-7.0.4.el8
 • rhn-check updated from 2.0.2-24.0.7.el7 to 2.8.16-13.0.4.module+el8.4.0+20139+94f9e265
 • rhn-client-tools updated from 2.0.2-24.0.7.el7 to 2.8.16-13.0.4.module+el8.4.0+20139+94f9e265
 • rhn-setup updated from 2.0.2-24.0.7.el7 to 2.8.16-13.0.4.module+el8.4.0+20139+94f9e265
 • rhnlib updated from 2.5.65-8.0.3.el7 to 2.8.6-8.0.1.module+el8.3.0+7814+aac1f1cb
 • rhnsd updated from 5.0.13-10.0.1.el7 to 5.0.35-3.0.1.module+el8+5192+3173336a
 • rootfiles updated from 8.1-11.el7 to 8.1-22.el8
 • rpcbind updated from 0.2.0-49.el7 to 1.2.5-8.el8
 • rpm updated from 4.11.3-45.el7 to 4.14.3-14.el8_4
 • rpm-build-libs updated from 4.11.3-45.el7 to 4.14.3-14.el8_4
 • rpm-libs updated from 4.11.3-45.el7 to 4.14.3-14.el8_4
 • rsync updated from 3.1.2-10.el7 to 3.1.3-12.el8
 • rsyslog updated from 8.24.0-57.0.1.el7_9.1 to 8.1911.0-7.0.1.el8_4.2
 • satyr updated from 0.13-15.el7 to 0.26-2.el8
 • scl-utils updated from 20130529-19.el7 to 2.0.2-13.el8
 • sed updated from 4.2.2-7.el7 to 4.5-2.el8
 • selinux-policy updated from 3.13.1-268.0.13.el7_9.2 to 3.14.3-67.0.6.el8_4.1
 • selinux-policy-targeted updated from 3.13.1-268.0.13.el7_9.2 to 3.14.3-67.0.6.el8_4.1
 • setools-console updated from 3.3.8-4.el7 to 4.3.0-2.el8
 • setup updated from 2.8.71-11.el7 to 2.12.2-6.el8
 • sg3_utils updated from 1.37-19.0.1.el7 to 1.44-5.el8
 • sg3_utils-libs updated from 1.37-19.0.1.el7 to 1.44-5.el8
 • shadow-utils updated from 4.6-5.0.1.el7 to 4.6-12.el8
 • shared-mime-info updated from 1.8-5.el7 to 1.9-3.el8
 • shim-x64 updated from 15.3-1.0.5.el7 to 15.3-1.0.2
 • slang updated from 2.2.4-11.el7 to 2.3.2-3.el8
 • smartmontools updated from 7.0-2.el7 to 7.1-1.el8
 • snappy updated from 1.1.0-3.el7 to 1.1.8-3.el8
 • sos updated from 3.9-5.0.11.el7_9.6 to 4.0-11.0.1.el8
 • sqlite updated from 3.7.17-8.el7_7.1 to 3.26.0-13.el8
 • sssd-client updated from 1.16.5-10.0.1.el7_9.8 to 2.4.0-9.0.1.el8_4.2
 • strace updated from 4.24-6.el7 to 5.7-2.el8
 • sudo updated from 1.8.23-10.el7_9.1 to 1.8.29-7.el8
 • sysstat updated from 10.1.5-19.el7 to 11.7.3-5.0.1.el8
 • systemd updated from 219-78.0.5.el7_9.3 to 239-45.0.2.el8_4.3
 • systemd-libs updated from 219-78.0.5.el7_9.3 to 239-45.0.2.el8_4.3
 • systemtap updated from 4.0-13.0.1.el7 to 4.4-11.0.1.el8_4
 • systemtap-client updated from 4.0-13.0.1.el7 to 4.4-11.0.1.el8_4
 • systemtap-devel updated from 4.0-13.0.1.el7 to 4.4-11.0.1.el8_4
 • systemtap-runtime updated from 4.0-13.0.1.el7 to 4.4-11.0.1.el8_4
 • tar updated from 1.26-35.el7 to 1.30-5.el8
 • tcpdump updated from 4.9.2-4.0.1.el7_7.1 to 4.9.3-1.el8
 • teamd updated from 1.29-3.el7 to 1.31-2.el8
 • time updated from 1.7-45.el7 to 1.9-3.el8
 • trace-cmd updated from 2.7.0-3.el7 to 2.7-9.0.1.el8
 • tuned updated from 2.11.0-11.0.1.el7_9 to 2.15.0-2.0.1.el8_4.1
 • tuned-profiles-oci updated from 2.11.0-11.0.1.el7_9 to 2.15.0-2.0.1.el8_4.1
 • tuned-profiles-oci-recommend updated from 2.11.0-11.0.1.el7_9 to 2.15.0-2.0.1.el8_4.1
 • tzdata updated from 2021a-1.el7 to 2021a-1.el8
 • unified-monitoring-agent updated from 2.5.8-0.el7 to 2.5.8-0.el8
 • unzip updated from 6.0-22.el7_9 to 6.0-45.el8_4
 • uptrack updated from 1.2.74-0.el7 to 1.2.75-0.el8
 • usb_modeswitch updated from 2.5.1-1.el7 to 2.5.2-1.el8
 • usb_modeswitch-data updated from 20170806-1.el7 to 20191128-1.el8
 • usbutils updated from 007-5.el7 to 010-3.el8
 • usermode updated from 1.111-6.el7 to 1.113-1.el8
 • util-linux updated from 2.23.2-65.0.1.el7_9.1 to 2.32.1-27.el8
 • vdo updated from 6.1.3.23-5.el7 to 6.2.4.14-14.el8
 • vim-common updated from 7.4.629-8.0.1.el7_9 to 8.0.1763-15.0.1.el8
 • vim-enhanced updated from 7.4.629-8.0.1.el7_9 to 8.0.1763-15.0.1.el8
 • vim-filesystem updated from 7.4.629-8.0.1.el7_9 to 8.0.1763-15.0.1.el8
 • vim-minimal updated from 7.4.629-8.0.1.el7_9 to 8.0.1763-15.0.1.el8
 • virt-what updated from 1.18-4.el7 to 1.18-9.el8_4
 • wget updated from 1.14-18.el7_6.1 to 1.19.5-10.0.1.el8
 • which updated from 2.20-7.el7 to 2.21-12.el8
 • words updated from 3.0-22.el7 to 3.0-28.el8
 • xdg-utils updated from 1.1.0-0.17.20120809git.el7 to 1.1.2-5.el8
 • xfsdump updated from 3.1.7-1.el7 to 3.1.8-2.el8
 • xfsprogs updated from 5.4.0-1.0.1.el7 to 5.4.0-1.0.1.el8
 • xmlrpc-c updated from 1.32.5-1905.svn2451.el7 to 1.51.0-5.el8
 • xmlrpc-c-client updated from 1.32.5-1905.svn2451.el7 to 1.51.0-5.el8
 • xz updated from 5.2.2-1.el7 to 5.2.4-3.el8
 • xz-libs updated from 5.2.2-1.el7 to 5.2.4-3.el8
 • yajl updated from 2.0.4-4.el7 to 2.1.0-10.el8
 • yum updated from 3.4.3-168.0.3.el7 to 4.4.2-11.el8
 • yum-utils updated from 1.1.31-54.0.1.el7_8 to 4.0.18-4.el8
 • zip updated from 3.0-11.el7 to 3.0-23.el8
 • zlib updated from 1.2.7-19.el7_9 to 1.2.11-17.el8

Image OCIDs

Region OCID
ap-chuncheon-1 ocid1.image.oc1.ap-chuncheon-1.aaaaaaaaogh7qoaijx3mfzvseamx7ewcpc4x2dmno2ukowb4kuidtmm7cf6a
ap-hyderabad-1 ocid1.image.oc1.ap-hyderabad-1.aaaaaaaav7njhz6nlsrg5ob4sa6qpan3o3h4or3hkeyrzn64hqieduy3li4a
ap-melbourne-1 ocid1.image.oc1.ap-melbourne-1.aaaaaaaasb67dbt4fv7huummdhh7grldokbypa7afdinwpnox7bauo7kufea
ap-mumbai-1 ocid1.image.oc1.ap-mumbai-1.aaaaaaaa7ouoezq6jehzgdzxsdet3joxlaur7hru4ucet3aexercht5bb6zq
ap-osaka-1 ocid1.image.oc1.ap-osaka-1.aaaaaaaa7z2a6lfld7t3cbmadzweqjwev4wdhwd33llkg4ast6ja4bfcib3q
ap-seoul-1 ocid1.image.oc1.ap-seoul-1.aaaaaaaaau4nhu6tzobjsbrvexzfyvscfzrvxhy7qypto4gp54fb7jyowpga
ap-sydney-1 ocid1.image.oc1.ap-sydney-1.aaaaaaaa44rzyo6y6xprlj6k4iihz5resrls2x6jl7b57t2jc74q2tp5q7tq
ap-tokyo-1 ocid1.image.oc1.ap-tokyo-1.aaaaaaaajyst36ebgq6r6gkzx7v26hxelgz7c3lyunwxd5njf24q5eq7oyja
ca-montreal-1 ocid1.image.oc1.ca-montreal-1.aaaaaaaachclsgculoladl2jul5puyo3oaxeleypza4etbsj22pkzyjs72rq
ca-toronto-1 ocid1.image.oc1.ca-toronto-1.aaaaaaaayvmfjmkmbhp2x6o3xlkcdyn2lj64cqz3vcgsx2kesjrhbttmmeoq
eu-amsterdam-1 ocid1.image.oc1.eu-amsterdam-1.aaaaaaaa56dbg2uheknaosc4clm3zgrw5deevw2q3owgaog7u4b4lrxjzhhq
eu-frankfurt-1 ocid1.image.oc1.eu-frankfurt-1.aaaaaaaausaoducbje667n5pmtba6mnrhy26dktwszx62hmcbsofkute2soq
eu-zurich-1 ocid1.image.oc1.eu-zurich-1.aaaaaaaa2hmvh4uh7kuxj66hewqg5zkwagy7d3fjlytmwpwiivpib4ncnija
me-dubai-1 ocid1.image.oc1.me-dubai-1.aaaaaaaaw2ik7edthefjm5jvorfhbkwzrlcwyzfujylczs36nfhfi7io3faa
me-jeddah-1 ocid1.image.oc1.me-jeddah-1.aaaaaaaa6vnbvtovrcuyzfe63x473vy37swvntnhing5bmzyiqyaigwelsuq
sa-santiago-1 ocid1.image.oc1.sa-santiago-1.aaaaaaaaf5ye7qnbeflyslg6hywryzsv45xob72jmlxnfz3lwuzbzjeq6lpq
sa-saopaulo-1 ocid1.image.oc1.sa-saopaulo-1.aaaaaaaaukhla7mbshfvwwdqfulze2owdxeaqe3a6ka7pp4hfru5czcjmbea
sa-vinhedo-1 ocid1.image.oc1.sa-vinhedo-1.aaaaaaaaly4si2b4sfkslircmlbnwjjeydlvdd3v2qco734h5la6iybb5iwq
uk-cardiff-1 ocid1.image.oc1.uk-cardiff-1.aaaaaaaashonkhkta7awycrz2qamsebt76lrqaa43a55ezqe5rb3ap4fmmea
uk-london-1 ocid1.image.oc1.uk-london-1.aaaaaaaasyumqn2ct4llv4nq4agiu4rrxyxf2p64i5noessrrannkaok4cza
us-ashburn-1 ocid1.image.oc1.iad.aaaaaaaaqhzgbezuoq5fz7haq5p7uyydfipffclz6w7fwyzge7tcxbbloz3q
us-phoenix-1 ocid1.image.oc1.phx.aaaaaaaavxm3s4jskx5rcoi63rekg54e3a27v2b7tiuuumnx5owzhkul6ufq
us-sanjose-1 ocid1.image.oc1.us-sanjose-1.aaaaaaaa6thzau4utn6qg4ydzf3dcodoa3dhcobfo7w4xuebcq4crpnzcenq