(end of support) Canonical-Ubuntu-16.04-Gen2-GPU-2018.09.19-0

  • Image Family: Ubuntu 16.04 (end of support)
  • Operating System: Ubuntu
  • Kernel Version: 4.4.0-135-generic
  • CUDA Version: 9.2.148-1
  • cuDNN Version: 7.1.4
  • Release Date: Oct. 8, 2018

Release Notes:

  • Includes all package updates up to September 17th, 2018.

Image OCIDs

Region OCID
eu-frankfurt-1 ocid1.image.oc1.eu-frankfurt-1.aaaaaaaaarc5esgziyaaop5oqdcaoh6kktiydlx2a4mbvfhdmiofuowlatba
uk-london-1 ocid1.image.oc1.uk-london-1.aaaaaaaaoh6lpl67oce6eqqm7thhgqopgi4gwt2vg3k6vacufkk6deb54uva
us-ashburn-1 ocid1.image.oc1.iad.aaaaaaaatok4lzqcpbkecbtm2d444275q3ra6gitf7vdqff7woicfprtqjea
us-phoenix-1 ocid1.image.oc1.phx.aaaaaaaacyspryptutm7qnt4mopwnghclgcwtldzzqvxjxlzb5rcpxytygla