Oracle-Linux-6.10-2020.09.03-0

  • Image Family: Oracle Linux 6.x
  • Operating System: Oracle Linux
  • Kernel Version: kernel-uek-4.1.12-124.41.5.el6uek.x86_64
  • Release Date: Sept. 10, 2020

Release Notes:

  • Includes all updates as of September 3, 2020.
  • Adds support for diagnostic NMI-induced crash kernel generation on unresponsive VM instances. For more information, including how to configure the OS to generate a crash dump, see Sending a Diagnostic Interrupt.
  • For general information about Oracle Linux 6, including documentation and release notes, see Oracle Linux 6.

Image OCIDs

Region OCID
ap-chuncheon-1 ocid1.image.oc1.ap-chuncheon-1.aaaaaaaab7467fypyobn4urd4umdea444sd7ieweuys657w6odt4gay66t5a
ap-hyderabad-1 ocid1.image.oc1.ap-hyderabad-1.aaaaaaaade3wgmocgtdkjrdv7p43opituddasiumuvvvxi4bljrrndl6ccua
ap-melbourne-1 ocid1.image.oc1.ap-melbourne-1.aaaaaaaatn6crcwe6zetm5wt43odazeiduyl2niqixtcwqiodczfgzugni6a
ap-mumbai-1 ocid1.image.oc1.ap-mumbai-1.aaaaaaaavd2vqjwlizqp4lskjxadb2psh7zwjctlmb46uu45t3qxhbriw6ra
ap-osaka-1 ocid1.image.oc1.ap-osaka-1.aaaaaaaavetxdspqounl5um7htbwv2ayxymlv5kfj7jfthnbic5cuhofqmhq
ap-seoul-1 ocid1.image.oc1.ap-seoul-1.aaaaaaaafz4molabtwfamklofapyybt34f3hrkzt3rr7bcxhru2omqex4rpa
ap-sydney-1 ocid1.image.oc1.ap-sydney-1.aaaaaaaa57o77n5jctoxvgmt7x3gay5ymzi3c22pl66tdfqykjby2p3wrp2a
ap-tokyo-1 ocid1.image.oc1.ap-tokyo-1.aaaaaaaaz4xl25yeap7kjnd6qzuvqqh3advagq2cx4jzxebz3giqtx4tjtgq
ca-montreal-1 ocid1.image.oc1.ca-montreal-1.aaaaaaaa77qa2pfkq7s5ns5yzaltyncl67lu5pjunjfoqwgti3keopfux7cq
ca-toronto-1 ocid1.image.oc1.ca-toronto-1.aaaaaaaafzed7v4ixv5k5afhui4lhm67arev3hryfrr5vdx676vaeoymsnzq
eu-amsterdam-1 ocid1.image.oc1.eu-amsterdam-1.aaaaaaaa42h6jaslwpkgh3ecarlzk6bf4y5eprm5panw2lrujgz7k35scluq
eu-frankfurt-1 ocid1.image.oc1.eu-frankfurt-1.aaaaaaaasq7vhitkjwge2wx4ibt5pgfuhujux365kwyxv3lvrzlkdtozc24a
eu-zurich-1 ocid1.image.oc1.eu-zurich-1.aaaaaaaaz4xyurtzwtynqhwvesyu7qkwxwqozyt32lsvze3vafchcjycramq
me-jeddah-1 ocid1.image.oc1.me-jeddah-1.aaaaaaaap3e62b7ja4ubwnwofc72zllb7gmjbjwsn7fogl3v2qeooguvwreq
sa-saopaulo-1 ocid1.image.oc1.sa-saopaulo-1.aaaaaaaacrjt6gjsvwqrakg5pgq3gclyb3qdprhitvpihtvruwvnshifyqbq
uk-london-1 ocid1.image.oc1.uk-london-1.aaaaaaaa4dk4a3e4ew3pc3gamlcqhnpnybb2blb72abqol5qbfowfqosoo3a
us-ashburn-1 ocid1.image.oc1.iad.aaaaaaaagh6432vvmp3r4bjvka6ijr374ewvqmvzl6dkfnc7ealtxhrh3fbq
us-gov-ashburn-1 ocid1.image.oc3.us-gov-ashburn-1.aaaaaaaaw5rjxid4vxaczagnxezqxw6ecpqjkbuzpaqzgpzprniv4vypqogq
us-gov-chicago-1 ocid1.image.oc3.us-gov-chicago-1.aaaaaaaaozgjibvlpco43bhw77govilzle6fqtwyuf36xm56c2jbbcdznccq
us-gov-phoenix-1 ocid1.image.oc3.us-gov-phoenix-1.aaaaaaaal4lfvasjhn5tvd5o5yu6erxxvz2t6fz7yd6pwxu2bg6a6dadfkbq
us-langley-1 ocid1.image.oc2.us-langley-1.aaaaaaaa4iowasxrlzag5zkdkmy3t7c67ykqre6lggzusp5qpk4gsizees2q
us-luke-1 ocid1.image.oc2.us-luke-1.aaaaaaaazm7thfxqaniucjg2ylmk6mqfygzay2zkrrsjj4ryalwbu4ysxlsq
us-phoenix-1 ocid1.image.oc1.phx.aaaaaaaayubpaghyiylwq43vtigfufamjg6ixzqkhrnvbmss577kdwrbvlpa
us-sanjose-1 ocid1.image.oc1.us-sanjose-1.aaaaaaaa4qrb63mqvp2jvev6zxqxgy55fsqrm6hk7j6gbf6rki2rpyvovoeq