Oracle-Linux-6.10-2019.11.12-0

  • Image Family: Oracle Linux 6.x
  • Operating System: Oracle Linux
  • Kernel Version: 4.1.12-124.32.3.2
  • Release Date: Nov. 12, 2019

Release Notes:

  • Includes fixes for CVE-2018-12207 and CVE-2019-11135.
  • Adds yum support for Government Cloud regions.

Image OCIDs

Region OCID
ap-mumbai-1 ocid1.image.oc1.ap-mumbai-1.aaaaaaaa24npof5zvykhyapsdzr4tcebgyryjb74usdcv6ttgoj2yqv6w3zq
ap-seoul-1 ocid1.image.oc1.ap-seoul-1.aaaaaaaaxhfgrhoqn2dsmam6e7qx72sh3o2qdqcjze5jij54q4xhabiipesa
ap-sydney-1 ocid1.image.oc1.ap-sydney-1.aaaaaaaat34eslbyel6j6afazy7w3iqxdkjedcf2fodxqu4cadygyothz4eq
ap-tokyo-1 ocid1.image.oc1.ap-tokyo-1.aaaaaaaadirez6qcygrtidvemerydug567v6l6gztof3nbtwwrwtt632kdgq
ca-toronto-1 ocid1.image.oc1.ca-toronto-1.aaaaaaaahiigvw4diri7ilktibzi4fi23itynwh2glwzcu4slm6tozyas2kq
eu-amsterdam-1 ocid1.image.oc1.eu-amsterdam-1.aaaaaaaaucxqiwmphmengsopvwkn4hkhtc7qihmnwxxbjr3g6sovktyms5hq
eu-frankfurt-1 ocid1.image.oc1.eu-frankfurt-1.aaaaaaaa6wa5i35ble2fig5eztab3koq3thwaaxqej52u3vc5aaq3g7xmmta
eu-zurich-1 ocid1.image.oc1.eu-zurich-1.aaaaaaaadatpxjhomwmoaaho4fqyavu6geo5pi6nx6np6eqrlcs2sgg5whcq
me-jeddah-1 ocid1.image.oc1.me-jeddah-1.aaaaaaaauykq2wohyzcrckc4qktlerpffg3x5rgy3aueqg4bi6mrpns73hva
sa-saopaulo-1 ocid1.image.oc1.sa-saopaulo-1.aaaaaaaawrctubt336rhbzsdinhvnptji5fa5ecknyp5ufp6sg6tmf737qra
uk-gov-london-1 ocid1.image.oc4.uk-gov-london-1.aaaaaaaagcg3kldui6y7c3oe75n5s6vkbfzeeg2sksxborfp5vorfcwlylwq
uk-london-1 ocid1.image.oc1.uk-london-1.aaaaaaaafycy2obumlku5ujnv6vni2kjkfz3hq2evxdkot2lwagzhtu4wcna
us-ashburn-1 ocid1.image.oc1.iad.aaaaaaaaxxnyzhr25ionccvbuarctzur6k3gqpa725mjrkozfwurfftbcheq
us-gov-ashburn-1 ocid1.image.oc3.us-gov-ashburn-1.aaaaaaaaags42wbtmcmnn4djwqjoxkolir4shak7plhcrjnouxmxvjcp6dda
us-gov-chicago-1 ocid1.image.oc3.us-gov-chicago-1.aaaaaaaap26fcul2vel3xq2as2fz2psgsuxz2qqly5iix4mqtl37nwjbaqiq
us-gov-phoenix-1 ocid1.image.oc3.us-gov-phoenix-1.aaaaaaaa4eejpb6kqnakdcbu4ad4i4tuchoz2eth42lstr3i5uwue3ft4gpq
us-langley-1 ocid1.image.oc2.us-langley-1.aaaaaaaauzoz7ghlq6uzewxjjkxwcgorrblcgoyaqghgq3kk3qmurrlrd3yq
us-luke-1 ocid1.image.oc2.us-luke-1.aaaaaaaaz6tdysl45ceeg72nuldsosk4o5ojwyyp4y7vklrzuoc4fcislaiq
us-phoenix-1 ocid1.image.oc1.phx.aaaaaaaadwk2op4hsqnaipqjxjzti4fio57klw4krssqrgerwzqvl2wkirzq