Windows-Server-2016-Datacenter-Edition-BM-X9-2021.10.12-0

Release Notes:

  • Latest OS updates as of October 12, 2021.
  • Boot volume default size is now 50 GB instead of 256 GB.
  • OS partition will now automatically resize during first boot to occupy the entire disk if a larger boot volume is specified during instance create.

Image OCIDs

Region OCID
ap-chuncheon-1 ocid1.image.oc1.ap-chuncheon-1.aaaaaaaauoyhmqq7immybobii3bk3fi2r7424ttvvqfzeevco7v3crh3vvna
ap-hyderabad-1 ocid1.image.oc1.ap-hyderabad-1.aaaaaaaaj6tnuh74ax63nlxu3videmen7h7vy3m3nejdolprhwnn6sbmlkua
ap-melbourne-1 ocid1.image.oc1.ap-melbourne-1.aaaaaaaaiddhgxgfbojgz6r5y5m6zq324ieffmjfpdafo2z7wnlucwn7olxq
ap-mumbai-1 ocid1.image.oc1.ap-mumbai-1.aaaaaaaaio3u4mtihgnwbycs6da3fe4eeampuwwqmfuahf5fdupuzlmotwoa
ap-osaka-1 ocid1.image.oc1.ap-osaka-1.aaaaaaaadukcadwht6hezraehpmra3ycibisg7t3ppgw3c62hxhsgjpcupzq
ap-seoul-1 ocid1.image.oc1.ap-seoul-1.aaaaaaaaakeqcc777atbsfngmavjse2xo3ybiiqpbaauojflvmlox3pu2uya
ap-sydney-1 ocid1.image.oc1.ap-sydney-1.aaaaaaaat6ql5vmvmiqkon4mbp3256msahosabxii56gcsw3vbgrqchdae4q
ap-tokyo-1 ocid1.image.oc1.ap-tokyo-1.aaaaaaaaalpaalllu5d3feuy4rcikv2apxyb2hnt7napo2gkrgje2jdac3ma
ca-montreal-1 ocid1.image.oc1.ca-montreal-1.aaaaaaaaibaq5ssuftnar6743eulsl46bxuyvc7apgp5x73p7eyjtwnr7b5a
ca-toronto-1 ocid1.image.oc1.ca-toronto-1.aaaaaaaay2ngkcdzipmdmlykwh6dycsu4xo3xgs7rteae3gn3rpmxz5lglma
eu-amsterdam-1 ocid1.image.oc1.eu-amsterdam-1.aaaaaaaa67d7a2thdslym2r44hrfe5wer6lr47gjsij2lz3umyrqi3iivyma
eu-frankfurt-1 ocid1.image.oc1.eu-frankfurt-1.aaaaaaaatawpjnhmycyqwbii5i4trfahwh7xucfzc2m2shfda3eyqh2m744q
eu-zurich-1 ocid1.image.oc1.eu-zurich-1.aaaaaaaaqsdo635ul5zyiwaxl4c6mhwv4kryob2ug6dnsavpvkgqwhgtqemq
il-jerusalem-1 ocid1.image.oc1.il-jerusalem-1.aaaaaaaa7yrrvzttspn445ahr44dokgapcaqch4sz42mi4zs55grz4a37tmq
me-dubai-1 ocid1.image.oc1.me-dubai-1.aaaaaaaaakpandpphrxukq2tuaqaz645f6hdbz52a4vafk24qljg4hdcrwyq
me-jeddah-1 ocid1.image.oc1.me-jeddah-1.aaaaaaaadevgjs535e6opcoydd7xucjsajkfra65j32uyhvo5kan73f7dxdq
sa-santiago-1 ocid1.image.oc1.sa-santiago-1.aaaaaaaadxsidemp4ejmhw7jxdanf54r6i7g6sc4gvg4535cav6v563xwlwa
sa-saopaulo-1 ocid1.image.oc1.sa-saopaulo-1.aaaaaaaa2wuxp2edxaljvkj24lqknt66liuxlwasbzwyb2thumaibcnsupla
sa-vinhedo-1 ocid1.image.oc1.sa-vinhedo-1.aaaaaaaambb6e27do3cqwbugzmubp5z6wihzon6pdwiwvma6gqh362kh4usq
uk-cardiff-1 ocid1.image.oc1.uk-cardiff-1.aaaaaaaak74mvs3k5hu7iqiytovzv74vjzaskfmxdnsvgm3ipvfzdibrjzjq
uk-london-1 ocid1.image.oc1.uk-london-1.aaaaaaaacuikqxzcl7hdf7ob5l4dbrdqdk45wy4l7tgn422svvquul3z23va
us-ashburn-1 ocid1.image.oc1.iad.aaaaaaaakonowbv4hcgst4xv4am7teizsnqxvuj4w6uld3sye4olxt5dm35a
us-phoenix-1 ocid1.image.oc1.phx.aaaaaaaa7elevfldcsn25corw4llpw4ipolvjutba72obiicbs6eoqbvgacq
us-sanjose-1 ocid1.image.oc1.us-sanjose-1.aaaaaaaak6mrdfclnofuijhr4cfg67aiyakke2ulbqzdexyozwjar4bf7i4q